09. 05. 2022

Sbírka materiální pomoci pro Užhorodskou národní univerzitu

Vysoká škola polytechnická Jihlava nabídla okamžitě po vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině psychologickou i finanční pomoc svým ukrajinským studentům. V pondělí 28. března VŠPJ vyhlásila ve spolupráci s Potravinovou bankou Vysočina, z.s., materiální sbírku na podporu ukrajinských občanů, kteří před válkou uprchli do České republiky. Nově je otevřena také sbírka na podporu partnerské vysoké školy – Užhorodské národní univerzity, v jejíchž prostorách je ubytováno zhruba 2000 uprchlíků z východu Ukrajiny, z nichž velkou část tvoří rodiny s malými dětmi.

Kraj Vysočina je partnerským regionem Zakarpatské oblasti Ukrajiny. VŠPJ v rámci tohoto partnerství navázala v roce 2013 spolupráci s Užhorodskou národní univerzitou (UžNU). Obě vysoké školy se dohodly, že jednou ze společných aktivit budou výměnné pobyty studentů. Ty probíhaly pravidelně dvakrát do roka mezi Katedrou cestovního ruchu VŠPJ a Fakultou cestovního ruchu a mezinárodní komunikace UžNU až do vypuknutí pandemie v roce 2020. Během těchto let vznikla mnohá přátelství mezi pracovníky Katedry cestovního ruchu VŠPJ a Katedry turistické infrastruktury a managementu hotelů a restaurací UžNU. Studenti obou škol se navzájem poznávali při společných workshopech v Kraji Vysočina a v Zakarpatské Ukrajině a po pauze vynucené pandemií se těšili na obnovení oblíbených mezinárodních workshopů.

V týdnu od 9. května 2022 měla proběhnout první „pocovidová“ společná akce VŠPJ a UžNU –⁠ do Jihlavy mělo dorazit deset studentů s dvěma vyučujícími a spolu se studenty a akademickými pracovníky KCR měli poznávat Vysokou školu polytechnickou Jihlava, Kraj Vysočina a zabývat se aktuálními problémy v cestovním ruchu. Aktuální problémy jsou však zásadnější –⁠ ve dvou patrech budovy užhorodské univerzity a na jejích kolejích jsou v důsledku vleklého ozbrojeného konfliktu ubytováni uprchlíci z východu Ukrajiny. V současné chvíli se jedná zhruba o 2000 uprchlíků, přičemž mnoho z nich tvoří rodiny s malými dětmi. Univerzita spolupracuje s mnoha dalšími subjekty na Ukrajině i v zahraničí, kteří jí pomáhají finančně i materiálně zabezpečit jejich spoluobčany, jimž se podařilo uniknout z oblastí přímo zasažených válkou. I přesto je ovšem situace pochopitelně velmi náročná.

Vysoká škola polytechnická Jihlava vyhlašuje v této souvislosti materiální sbírku na pomoc ukrajinským uprchlíkům ubytovaným Užhorodskou národní univerzitou. Sbírka bude probíhat do soboty 21. května 2022. Její výtěžek bude díky laskavé pomoci vedení Kraje Vysočina dopraven přímo do Užhorodu, kde jej převezmou zástupci univerzity. Podle slov děkanky Fakulty cestovního ruchu a mezinárodní komunikace UžNU Natalie Habchak jim momentálně s péčí o ubytované uprchlíky nejvíce pomohou jednorázové dětské plenky (jakékoli velikosti), dětská výživa (ovocné kapsičky a příkrmy, maso-zeleninové příkrmy, instantní kojenecké kaše, kojenecká mléka, tyčinky, piškoty, dětské sušenky apod.) a prací prostředky (gely, prášky, kapsle), kterých je stále nedostatek.

Studenti a zaměstnanci VŠPJ, kteří se do sbírky pro naši partnerskou univerzitu rozhodnou přispět, mohou své materiální dary přinést kdykoli v provozní době budovy (Po-So 06.00-20.00 hod.) na vrátnici. Těm, kdo nemohou příspěvek do sbírky osobně předat ve škole, doporučujeme využít služeb online nákupu některého ze supermarketů a nechat předem uhrazený nákup potravin a drogerie doručit přímo na vrátnici školy (Tolstého 1556/16, Jihlava).

Sbírka pro Potravinovou banku Vysočina, z.s., na podporu ukrajinských uprchlíků, kteří dorazili do České republiky, stále probíhá. Na sběrné místo (bývalý bufet – 1N046) je možné i nadále nosit trvanlivé potraviny (konzervy, přesnídávky, instantní jídla a polévky, těstoviny apod.) kdykoli v provozní době budovy. V rámci této sbírky jsme již společnými silami naplnili dvě dodávky, jejichž obsah putoval do centra potravinové banky v Ledči nad Sázavou a odtud pak do organizací pečující o ukrajinské uprchlíky v celém Kraji Vysočina.

Vysoká škola polytechnická Jihlava si velmi cení pomoci všech, kdo se do sbírky již zapojili nebo zapojí, sounáležitosti s našimi kolegy z Užhorodské národní univerzity a především s ukrajinskými občany, na které je pomoc cílena.

 

 

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá