02. 05. 2022

Studenti ze zahraničí i žďárského gymnázia se zapojili do IBW Jihlava 2022

V týdnu od 21. do 25. března 2022 uspořádala Katedra ekonomických studií VŠPJ ve spolupráci s městem Telč International Business Week (IBW) Jihlava 2022 se zaměřením na téma Corporate Social Responsibility. V rámci mezinárodní stáže měli studenti, kteří na IBW dorazili z Belgie a Nizozemí, a studenti z Finska, Rumunska a Španělska, kteří na VŠPJ studují v programu Erasmus+, za úkol řešit společně se studenty VŠPJ případovou studii zaměřenou na společenskou odpovědnost města Telče.

IBW Jihlava 2022 odstartoval v pondělí 21. března oficiálním přivítáním všech zúčastněných ve Výukovém centru VŠPJ. Poté, co byli účastníci seznámeni s harmonogramem programu a zadáním případové studie, měli možnost prostřednictvím krátkých prezentací představit své domovské země či navštívit kyber-fyzikální továrnu nacházející se v suterénu výukového centra. Příjemnou tečkou za pondělním programem pak byla ochutnávka piv během prohlídky Radničního pivovaru Jihlava. V úterý 22. března se účastníci stáže vydali do Telče. Kromě prohlídky historického zámku a radnice je čekala také návštěva místních partnerských podnikatelských subjektů – Panského Dvora a Ranče Telč. Měli také příležitost diskutovat se starostou Telče Mgr. Vladimírem Brtníkem a podnikateli Mgr. Luďkem Ruxem a Ing. Ivanem Křenem. „Setkávání se studenty je pro mě vždy velmi obohacující. V mém předchozím zaměstnání v zahraničí i na VŠPJ jsem byl v předcovidové době zvyklý pracovat se studenty a studentkami z různých zemí. Jsem moc rád, že škola v projektech IBW pokračuje a velmi si vážím toho, že naše město bylo součástí právě toho letošního. Děkuji za to a již se těším na další spolupráci města s VŠPJ,“ uvedl starosta Telče Mgr. Vladimír Brtník, který od roku 2017 do roku 2021 působil jako vedoucí Mezinárodního oddělení VŠPJ. Středeční a čtvrteční program se opět přesunul do Výukového centra VŠPJ, kde studenti řešili případovou studii včetně nejrůznějších druhů analýz. V průběhu závěrečného pátečního programu prezentovaly jednotlivé týmy složené ze studentů různých národností výsledky své práce. Zvítězil projekt, který navrhoval vytvoření vzdělávacího centra pro podnikatele ve městě.

foto: archiv VŠPJ

Kromě zahraničních studentů a studentů VŠPJ se v rámci Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina II – Učíme se ze života pro život do IBW zapojili také čtyři studenti Gymnázia Žďár nad Sázavou pod odborným vedením Dr. Martiny Chalupové z Katedry ekonomických studií VŠPJ. „IBW pro nás byl jak velkou zkušeností v oblasti business a managementu, tak unikátní příležitostí zlepšit a procvičit si naše znalosti angličtiny. Vyzkoušeli jsme si vystupovat před publikem v cizím jazyce, provádět různé analýzy na dané téma, pracovat ve skupině a naučit se něco nového o Erasmu,“ uvedla Elena Hanusová, studentka Gymnázia Žďár nad Sázavou.

foto: archiv VŠPJ

International Business Week (IBW) je označení pro týdenní projektové aktivity, které se konají na všech vysokých školách zapojených do mezinárodní sítě IBW. Katedra ekonomických studií VŠPJ se začala podílet na organizaci IBW v roce 2011. Od té doby uspořádala katedra již osm IBW ve spolupráci s různými regionálními institucemi i podnikatelskými subjekty jako ZOO Jihlava, Pivovar Bernard, Bosch Diesel, s.r.o. nebo Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě. Mnoho studentů VŠPJ také využilo možnost vyrazit na IBW do zahraničí a navštívilo země jako Portugalsko, Itálie, Francie, Polsko, Belgie, Nizozemí či Německo.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá