20. 04. 2022

Dobrovolníci mohou využít bezplatné poradenství na VŠPJ

V rámci dlouhodobé podpory dobrovolnických aktivit zřídila Katedra sociální práce VŠPJ konzultační místo pro dobrovolníky. Cílem nové poradenské služby je poskytnout bezplatnou pomoc dobrovolníkům, kteří potřebují radu například z oblasti ekonomické nebo právní, případně podporu formou supervize nebo psychoterapie. „Z pravidelného kontaktu s dobrovolníky a jejich koordinátory vím, co je někdy demotivuje a proč se dobrovolnictví nemohou věnovat tak často a v takovém rozsahu, v jakém by chtěli nebo v jakém by bylo potřeba,“ uvádí Mgr. Martina Černá, Ph.D., z Katedry sociální práce VŠPJ a dále pokračuje: „Díky pomoci konzultačního místa mohou dobrovolníci čas, jenž by strávili činností, které úplně nerozumí, nebaví je a je velká pravděpodobnost, že v ní udělají chybu, investovat do dobrovolnické činnosti, která je naplňuje.“

Konzultační místo pro dobrovolníky, jehož činnost koordinuje Katedra sociální práce VŠPJ, využívá potenciálu různorodého odborného zaměření akademiků napříč katedrami VŠPJ. Dobrovolník, který se rozhodne využít poradenství, si tak může být jist, že se mu dostane fundované rady a podpory odborníků. Do budoucna se počítá také se zapojením studentů VŠPJ, kteří by měli zajišťovat zejména administrativní podporu činnosti.

Na konzultační místo se mohou obrátit jak studenti a zaměstnanci VŠPJ, tak i dobrovolníci z řad široké veřejnosti. Jak konzultace fungují? Stačí poslat svůj dotaz nebo popsat problém na e-mail konzultaceprodobrovolniky@vspj.cz. Pracovníci konzultačního centra budou zájemce kontaktovat zpět ohledně sjednání termínu schůzky. Konzultace probíhají dle domluvy v budově VŠPJ nebo on-line.

Dobrovolnictví je významným fenoménem, kterému se zaměstnanci a studenti katedry sociální práce i dalších pracovišť Vysoké školy polytechnické Jihlava věnují dlouhodobě. Jednoznačným důkazem může být například udílení ceny Dobroch, které každoročně pořádá Dobrovolnické centrum Oblastní charity Jihlava. V rámci 15. ročníku slavnostního ocenění dobrovolníků, které se uskutečnilo 12. listopadu 2021 v Hotelu Gustav Mahler Jihlava, převzalo cenu Dobroch hned několik zástupkyň Vysoké školy polytechnické Jihlava. Katedra sociální práce VŠPJ také každoročně pořádá u příležitosti Mezinárodní dne dobrovolníků Týden dobrovolnictví na VŠPJ. Zaměstnanci VŠPJ se pravidelně zapojují i do řady dalších dobrovolnických aktivit, jako jsou například úklidy veřejného prostranství v okolí VŠPJ v rámci akcí Čistá Vysočina a Ukliďme Česko.

 Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá