15. 04. 2022

Seminář otevře téma průmyslové automatizace v praxi

Akce s názvem Průmyslová automatizace v praxi, která je součástí série seminářů Digitalizace MSP 2022 organizované agenturou CzechInvest, Národním centrem Průmyslu 4.0 a Krajskou hospodářskou komorou Kraje Vysočina, představí téma automatizace a robotizace výroby na příkladech z praxe. V rámci odborných přednášek a případových studií se zaměří na automatizaci a digitalizaci firem, bezpečnost práce s roboty nebo energetické úspory ve výrobě díky optimalizaci robotických pracovišť.

Kromě odborných přednášek se budou moci návštěvníci zúčastnit také praktických workshopů postavených na případových studiích z českých firem a následně se zapojit do diskuze o jednotlivých aspektech dané realizace. Účastníci také budou mít přímo na místě možnost konzultace finančních nástrojů na infopointech Technologické agentury ČR, CzechInvestu nebo Agentury pro podnikání a inovace. Akce se bude konat ve středu 25. května 2022 od 9.00 hod. a program nabídne návštěvníkům také komentované prohlídky výukové továrny pro Průmysl 4.0 Cyber Physical Factory, která v prostorách Vysoké školy polytechnické Jihlava funguje od roku 2020.

„Jsme velmi rádi, že se tato akce uskuteční právě na půdě VŠPJ. Tématu digitalizace se věnujeme na naší vysoké škole již dlouhodobě a má své nezastupitelné místo zejména ve výuce technických studijních programů. V loňském roce jsme hostili seminář Data jako základ digitalizace, který se setkal u účastníků s velmi pozitivním ohlasem a věřím, že u letošního semináře zaměřeného na průmyslovou automatizaci tomu nebude jinak, “ uvádí prorektor Zdeněk Horák, vedoucí katedry technických studií VŠPJ a zároveň nově zvolený kandidát na rektora VŠPJ.

„Těší nás, že letošní akce bude opět skvělou příležitostí jak na Vysočině prezentovat příklady dobré praxe od špičkových českých společností v oboru automatizace a digitalizace výroby v krásných prostorách nové auly VŠPJ a výukové továrny pro Průmysl 4.0 Cyber Physical Factory. Jsme velmi rádi, že naše pozvání mezi řečníky přijaly i dvě firmy z Kraje Vysočina, byť většina loňských účastníků byla naopak z jiných regionů. Akce je pokračováním úspěšné spolupráce z loňska mezi Národním centrem průmyslu 4.0, CzechInvestem, Hospodářskou komorou Kraje Vysočina a Vysokou školou polytechnickou a těší nás, že záštitu nad akcí udělila ministryně pro vědu výzkum a inovace,“ říká Adéla Lánová, ředitelka regionální kanceláře agentury CzechInvest pro Kraj Vysočina.

Registrační formulář pro zájemce o účast naleznete ZDE.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá