01. 04. 2022

Katedra cestovního ruchu opět v terénu

V souladu s harmonogramem mezinárodního projektu PARTNER (KPF-02-220) jsme ve dnech 21. až 25. března 2022 absolvovali druhé terénní šetření. Zatímco v prvním kole v listopadu 2021 jsme se pohybovali zejména na území Jihočeského kraje, resp. na západě česko-rakouského příhraničí, tentokrát jsme se přesunuli do jeho středu, geograficky též v Jihomoravském kraji a Kraji Vysočina. I tentokrát byla akce poznamenána epidemickou situací. Oproti původnímu předpokladu ubytování na rakouské straně v Retzu jsme zvolili Znojmo. Nutno však poznamenat, že to byla první akce s Donau-Universität Krems (DUK) v průběhu dvou let spolupráce, která v jejím vlastním průběhu nebyla nijak omezena.

V pondělí ihned po ubytování jsme ve Znojmě zahájili program návštěvou Klášteru Louka, konkrétně objektu Stará škola (Centrum Louka). Zde jsme se v podání V. Ziky (VUT Brno) seznámili s průběhem a výsledky „velkého Interregu“ zaměřeného na ochranu kulturního dědictví (COL). Pohodovou procházkou kolem řeky jsme se vrátili zpět do historického jádra města, kde nás odpoledne čekalo přijetí na radnici města a workshop, přibližující všestranné přeshraniční aktivity jak samotného 35tisícového města, tak složek společenského života zde působících. V režii pana místostarosty L. Davida jsme se dozvěděli mj. o: působení DMO Znojmo Region, spolupráci Městské knihovny, aktivitách Znojemské Besedy, úspěších ZUŠ a vazbách školských zařízení na rakouskou stranu. Pohled regionální, lokální až individuální byl doplněn o rovinu celostátní, a to prostřednictvím A. Hanouskové, zodpovědné na MMR ČR za česko-rakouskou spolupráci. V portfoliu přeshraniční spolupráce nemohou chybět ekonomické aktivity, a tak jsme mezi nás pozvali M. Žáka, reprezentanta Rakouské marketingové kanceláře v Brně, jakož i Z. Pastrňákovou, působící v Public – Relations and Marketing Nevoga s.r.o. O zajímavosti a přínosu akce svědčí, že – tak jak bývá ovšem zvykem – se doba jednání poměrně významně protáhla.

V úterý jsme zamířili do Rakouska, abychom na místě zjistili reálnou situaci v partnerství měst. Zatímco v Retzu jsme si potvrdili při přijetí starostou města vysokou úroveň spolupráce právě se Znojmem a přilehlým regionem, obec Pulkau prochází slabším obdobím spolupráce s Moravskými Budějovicemi, mj. z důvodu výměny na pozicích kompetentních pracovníků. Vrcholem dne byla návštěva Kremže (Krems), kterou pojí partnerství s Kroměříží. Prohlédli jsme si zdejší kampus, kde je soustředěno více univerzit a činí tak město celostátně významným akademickým centrem.

Třetí den jsme kombinovali pobyt na našem území a v Rakousku, přičemž jsme se setkali s představiteli pěti měst a obcí: Moravských Budějovic, Jemnice a Dačic na jedné straně, v Rakousku to pak byl Kautzen a Waidhofen an der Thaya. Zjistili jsme, a to přes rozdílnou intenzitu vzájemných vztahů, že podstatnou roli sehrává subjektivní faktor, ať již ve formě osobního nasazení (zájmu o spolupráci) či negativního vlivu jazykové bariéry. Po logisticky a obsahově náročném dni jsme na čtvrtek připravili jen tři od Znojma nepříliš vzdálené „zastávky“, jakož i procházku po Naučné stezce Hroznové kozy s výkladem zástupce místního Cechu vinařů. Ve všech obcích, postupně Jaroslavice, Vrbovec a Šatov, jsme se setkali nejen s milým přijetím, ale také mnohé dozvěděli o bohaté a dlouhodobé spolupráci s (dolno)rakouskými partnerskými obcemi prostřednictvím řady společných projektů. Je příjemné zjistit, že zpočátku formální vztahy postupně přerůstají v neformální přeshraniční setkávání.

Poslední den jsme se vypravili na Správu Národního parku Podyjí, neboť právě tato instituce je významným hráčem nejen v regionálním rozvoji zdejšího území, ale také přeshraniční spolupráce. Ředitel T. Rothröckl, společně s rakouským protějškem D. Freudlem, nám představili dlouholetou společnou péči o zdejší krajinu, faunu a flóru, ale také aktivity zaměřené na zapojení široké veřejnosti.

Věříme, že situace se bude postupně stabilizovat a již nyní se těšíme na třetí terénní šetření (září 2022), při němž se v závěrečné fázi projektu blíže seznámíme se situací ve východní části česko-rakouského příhraničí. Směřujeme do Lednice, odkud budeme opět vyjíždět, a to jak do lokalit v blízkosti státní hranice, tak vzdálených – například Brna a Vídně.

RNDr. Eva Janoušková, Ph.D.
doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.

 

 

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá