17. 01. 2022

Nový předmět „Digitization in Cultural Tourism“

Na letní semestr 2021/2022 připravila Katedra cestovního ruchu Vysoké školy polytechnické Jihlava ve spolupráci s rakouským partnerem Univerzitou Johanna Keplera v Linci nový volitelný předmět věnovaný digitalizaci v cestovním ruchu. Předmět Digitization in Cultural Tourism je jedním z výstupů projektu Spolupráce institucí na Vysočině a v Horním Rakousku při podpoře zvyšování kvalifikace v oblasti digitalizace v kulturním cestovním ruchu financovaného z dotačního programu INTERREG V-A Rakousko - Česká republika. 

Výuka bude probíhat v anglickém jazyce ve spolupráci s externími i zahraničními lektory. Předmět nabízí možnost prohloubit si vědomosti a znalosti z online marketingu, věnuje se využití sociálních sítí v cestovním ruchu, hodnocení efektivity online aktivit, právním podmínkám práce na internetu atd.

Garantem předmětu je Ing. Alice Šedivá Neckářová, Ph.D.

V současné turbulentní době je nabídka vzdělávaní v oblasti digitalizace nezbytná a velice žádoucí. Katedra cestovního ruchu tímto způsobem reaguje na změny a trendy v odvětví a požadavky praxe.

 

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá