12. 01. 2022

Akademický senát VŠPJ zvolil nového rektora

Dosavadní prorektor pro tvůrčí a projektovou činnost a vedoucí katedry technických studií doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D., vystřídá v červenci jako rektor Vysoké školy polytechnické Jihlava prof. MUDr. Václava Báču, Ph.D. Ve středu 12. ledna 2022 ho zvolil Akademický senát VŠPJ.

Funkční období nového rektora by mělo začít 24. července 2022 a trvat následující čtyři roky. Na návrh akademického senátu podaný prostřednictvím ministra školství musí být ještě jmenován prezidentem. Poté nahradí dosavadního rektora prof. Báču, který už po dvou funkčních obdobích do čela vysoké školy znovu kandidovat nemohl. Doc. Horák byl ve volbě jediným navrženým kandidátem, získal 13 hlasů. Pro zvolení byla potřeba nadpoloviční většina hlasů všech členů akademického senátu, tedy alespoň osm.

Po zvolení poděkoval budoucí rektor zástupcům akademické obce za vyjádřenou podporu a důvěru. Doc. Horák, jenž působí jako prorektor pro tvůrčí a projektovou činnost a vede katedru technických studií, v roce 2001 vystudoval biomedicínské a rehabilitační inženýrství na ČVUT v Praze. Své doktorské studium v oboru biomechaniky absolvoval tamtéž. V roce 2015 se habilitoval na své alma mater docentem v oboru aplikované mechaniky. Dlouhodobě se zabývá mimo jiné materiálovým výzkumem, návrhem, konstrukcí a testováním strojních součástí a zdravotnických prostředků. Od roku 2014 působí jako soudní znalec v oboru forenzní biomechaniky a technického stavu implantabilních zdravotnických prostředků. Kromě VŠPJ vyučuje také na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

Doc. Horák uvedl, že bude usilovat o rozšíření nabídky profesně orientovaného studia. Nejpokročilejší je v současné chvíli příprava bakalářského programu Aplikované zemědělství. Škola by se podle něj měla soustředit i na rozvoj navazujících magisterských oborů, aby mohla nabízet úplné vysokoškolské vzdělání. Současný rektor věří, že jeho nástupce naváže na jeho práci. „Dlouhodobě se podílel na vedení vysoké školy. Myslím, že máme velmi podobné vize o jejím dalším směřování,“ uvedl prof. Báča.

Budoucí rektor VŠPJ doc. Zdeněk Horák

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá