15. 12. 2021

VŠPJ čeká v lednu volba nového rektora

Akademický senát Vysoké školy polytechnické Jihlava bude volit nového rektora. Nástupce současného rektora prof. MUDr. Václava Báči, Ph.D., kterému končí v roce 2022 druhé funkční období, budou senátoři vybírat v tajném hlasování ve středu 12. ledna 2022. Na post nejvyššího představitele školy kandiduje jediný akademik. Je jím prorektor pro tvůrčí a projektovou činnost doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.

 

Kandidát na rektora doc. Zdeněk Horák působí na VŠPJ od roku 2015, aktuálně jako vedoucí katedry technických studií a garant studijního programu Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi v bakalářském i navazujícím magisterském stupni. Svou vizi o směřování školy představí doc. Horák akademické obci na veřejném shromáždění ve středu 5. ledna 2022. Pokud získá o týden později během tajné volby nadpoloviční většinu hlasů všech senátorů, povede vysokou školu po následující čtyři roky. Pomyslné žezlo převezme z rukou současného rektora prof. Báči v červenci.  V případě, že kandidát nezíská během volby dostatečný počet hlasů, budou vyhlášeny volby nové.

VŠPJ chce rozšiřovat nabídku profesně orientovaného studia a klást důraz na kvalitní výuku. K tomu směřuje i část volebního programu doc. Horáka. „Budu podporovat veškeré smysluplné snahy o rozšíření portfolia studijních programů na VŠPJ, aby byli naši absolventi vysoce ceněnými odborníky u technologicky vyspělých zaměstnavatelů,“ přiblížil kandidát na rektora své priority. Mezi další patří také posílení spolupráce s aplikační sférou, odborný a kvalifikační růst pracovníků školy nebo podpora výstavby nových vysokoškolských kolejí.

Doc. Zdeněk Horák v roce 2001 vystudoval biomedicínské a rehabilitační inženýrství na ČVUT v Praze. Své doktorské studium v oboru biomechaniky absolvoval tamtéž. V roce 2015 se habilitoval na své alma mater docentem v oboru aplikované mechaniky. Dlouhodobě se zabývá mimo jiné materiálovým výzkumem, návrhem, konstrukcí a testováním strojních součástí a zdravotnických prostředků. Od roku 2014 působí jako soudní znalec v oboru forenzní biomechaniky a technického stavu implantabilních zdravotnických prostředků. Kromě VŠPJ vyučuje Horák také na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá