09. 11. 2021

Nadaní středoškoláci představili na VŠPJ své projekty

Zlatý řez v architektuře nebo programování 6osých robotů. To jsou některá z témat dílčích projektů, které realizovali žáci středních škol ve spolupráci s akademickými pracovníky VŠPJ během školního roku 202/2021 v rámci projektu Nadaní studenti. Vyhodnocení realizace tohoto projektu, jehož cílem je podpořit zájem o vzdělání, vědu a výzkum u nadaných středoškoláků, se uskutečnilo v pondělí 8. listopadu 2021 v historické aule VŠPJ. Setkání se zúčastnili zástupci Kraje Vysočina –⁠ hejtman Vítězslav Schrek a radní pro oblast školství, mládeže a sportu Jan Břížďala spolu s vedením VŠPJ, rektorem Václavem Báčou a prorektorem pro tvůrčí a projektovou činnost Zdeňkem Horákem.  

(Foto: archiv VŠPJ)

Jedním z cílů Vysoké školy polytechnické Jihlava je podpora aplikované vzdělanosti v Kraji Vysočina. Důležitou součástí této podpory je i dlouhodobá spolupráce se středními školami, v jejímž rámci byl realizován projekt Nadaní studenti na podporu talentovaných žáků se zájmem o vzdělání, vědu a výzkum. V rámci projektu, do kterého se mohli zapojit všechny střední školy zřizované Krajem Vysočina, byla připravena celá řada dílčích projektů, na kterých se podíleli jako odborní garanti akademičtí pracovníci VŠPJ spolupracující s týmy žáků středních škol. Během školního roku 2020/2021 využilo možnosti zapojit se do projektu celkem šest středních škol. Jednalo se o Střední školu průmyslovou, technickou a automobilní Jihlava, Střední školu informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec a dále o gymnázia v Jihlavě, Velkém Meziříčí a Telči. Na těchto školách se žáci a pedagogové zapojili do jedenácti dílčích projektů různorodého zaměření od IT přes biologii až po psychologii.

(Foto: archiv VŠPJ)

Velký zájem mezi přítomnými vzbudila například prezentace projektu Stres v percepci středoškoláků, v jehož rámci zkoumaly studentky Gymnázia Velké Meziříčí ve spolupráci s Mgr. Martinou Černou, Ph.D., z Katedry sociální práce VŠPJ dopady pandemie a distančního vzdělávání na vnímání stresu u středoškoláků. Studenti Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava zase představili během své prezentace doplněné o videa projekt s názvem Vytvoření a zpracování videí z dronu, na kterém spolupracovali s PaedDr. Františkem Smrčkou, Ph.D., z Katedry technických studií VŠPJ.

(Foto: archiv VŠPJ)

Během setkání zaměřeného na podporování zájmu nadaných žáků středních škol o vzdělání, vědu a výzkum v širokém spektru zdravotních, ekonomických a technických oborů uvedl ve svém projevu hejtman Vítězslav Schrek: „Jako absolvent oboru speciální pedagogika samozřejmě vím, že existuje celá řada důležitých programů a projektů na podporu znevýhodněných studentů, kteří potřebují naši pomoc. Velmi mě těší, že vedle těchto projektů vznikají i neméně důležité projekty jako Nadaní studenti, které poskytují podporu právě talentovaným studentům.“

(Foto: archiv VŠPJ)

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá