14. 10. 2021

Imatrikulace nových studentů proběhla premiérově ve výukovém centru

Ve čtvrtek 14. 10. 2021 proběhla na Vysoké škole polytechnické Jihlava slavnostní imatrikulace studentů a studentek prvních ročníků napříč všemi studijními programy, a to premiérově v aule výukového centra. Z celkového počtu zhruba 1300 nových studentů se jich dobrovolného slavnostního ceremoniálu zúčastnilo více než sto padesát. Jednalo se převážně o studenty prezenční formy studia.

Imatrikulace je jedním z akademických obřadů, ke kterým se řadí například i promoce. Zatímco druhá zmíněná tradice je slavnostním ukončením studia, ta první je naopak vstupem do akademického světa a oficiálním začátkem vysokoškolského života. Slavnostnímu aktu je přítomen rektor školy, prorektoři, garanti studijních programů, zástupci akademického senátu, akademičtí pracovníci a v roli hostů tradičně také zástupci Kraje Vysočina a statutárního města Jihlava. Pozvání na tuto slavnostní událost přijali letos radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže, sportu a ICT RNDr. Jan Břížďala a radní Kraje Vysočina pro oblast majetku Mgr. Karel Janoušek.

Akademičtí pracovníci jsou během slavnostního aktu oděni v talárech a používají se během něj insignie školy – rektorský řetěz, žezlo a prorektorské řetězy. Studenti během imatrikulace skládají slavnostní slib, jehož obsahem je především plnění povinností a závazků vůči škole. Studenti během ceremonie po zaznění svého jména předstoupí před přítomné akademické funkcionáře, pokloní se, pravou ruku přiloží nad žezlo držené pedelem, vysloví souhlas se slibem a převezmou památeční imatrikulační list. Rektor VŠPJ prof. Václav Báča přivítal čerstvé vysokoškoláky jako oficiálně právoplatné členy akademické obce a popřál jim mnoho sil a vytrvalosti ve studiu. „Vzdělání není ukončeno absolvováním jakéhokoli stupně studia, je to kontinuální celoživotní proces, ve kterém vám vaše alma mater bude vždy připravena pomoci,“ uvedl ve svém projevu. Mezi nově nastupujícími studenty jsou letos také vůbec první studenti navazujícího magisterského programu Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi, kteří se budou moct již za dva roky chlubit jako první inženýrskými tituly z Kraje Vysočina.

 

 

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá