09. 09. 2021

Konference představí novou metodiku pomáhající seniorům se ztrátou sluchu

Konference Blýskání na lepší časy při řešení sluchových vad seniorů je jedním z výstupů projektu „Nové přístupy, metody a technologie v oblasti diagnostiky a korekce sluchových vad u seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb“ podpořeného Technologickou agenturou České republiky. V rámci konference, která se uskuteční ve čtvrtek 16. září 2021 od 9:00 v budově VŠPJ, dojde k představení dalších výstupů projektu, zejména mobilní aplikace k orientačnímu posouzení existence vady sluchu a Metodiky individuálního plánování péče o seniory se sluchovou vadou. Průběh celé konference, na které jsou vítáni všichni zájemci z řad poskytovatelů sociálních služeb, akademických pracovníků i neformálních pečujících, kteří získají informace o způsobu řešení sluchových vad u seniorů, bude možné sledovat také on-line prostřednictvím streamu na YouTube.

Po slavnostním zahájení rektorem VŠPJ prof. Václavem Báčou a Mgr. Janem Tourkem, radním Kraje Vysočina pro sociální oblast, představí výše uvedený projekt jeho koordinátorka Mgr. Jana Gabrielová, PhD. z Katedry sociální práce VŠPJ. Na její slovo poté naváže MUDr. Olga Bendová, specialistka v oboru otorinolaryngologie a foniatrie, která účastníky seznámí s praktickými aspekty péče o seniory se sluchovou vadou. V průběhu konference vystoupí také vedoucí Katedry sociální práce VŠPJ Mgr. Markéta Dubnová, PhD., která zpracovávala návrh nové metodiky, doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D., který přiblíží technické aspekty screeningu sluchových funkcí, i koordinátoři péče z jednotlivých zapojených zařízení, kteří budou prezentovat své zkušenosti s realizací projektu a popíší ze svého pohledu její přínosy a limity v konkrétních zařízeních

Kompletní program konference:

 • 08:30 - 09:00: Registrace účastníků
 • 09:00 - 09:30: Slavnostní zahájení (prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D., Mgr. Jan Tourek)
 • 09:30 - 09:35: Představení projektu (Mgr. Jana Gabrielová, PhD.)
 • 09:35 - 10:15: Praktické aspekty v péči o seniory se sluchovou vadou (MUDr. Olga Bendová)
 • 10:15 - 10:45: Představení nově vzniklé metodiky (Mgr. Markéta Dubnová, PhD.)
 • 10:45 - 11:05: Využití metodiky v rámci individuálního plánování s uživateli se sluchovou vadou (Mgr. Lucie Bicková, Mgr. Táňa Křížová)
 • 11:05 - 11:30: Přestávka
 • 11:30 - 12:00: Technické aspekty screeningu sluchových funkcí u lidí (doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D.)
 • 12:00 - 12:30: Přínosy a limity realizace projektu v zapojených organizacích
  • zkušenosti pracovníků podílejících se na projektu (Milena Kopřivová, Mgr. Markéta Benešová, Radka Kloboučková)
 • 12:30 - 12:50: Online služby simultánního přepisu řeči jako efektivní komunikační podpora pro osoby se sluchovým handicapem (Mgr. Markéta Outratová)
 • 12:50 - 13:10: Diskuse

Na konferenci naváže od 13:30 vzdělávací seminář Specifika práce se seniory se sluchovými vadami pod vedením MUDr. Olgy Bendové. Ta v jeho průběhu seznámí účastníky jak s úvodem do anatomie a fyziologie sluchového ústrojí, tak i s klasifikací sluchových vad či jejich specifiky v seniorském věku. Představí také možnosti korekce těchto vad i úskalí kompenzace sluchadly a následné péče o ně. Bližší informace o semináři naleznete ZDE.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá