21. 07. 2021

Katedra cestovního ruchu pokračuje v projektech s Donau-Universität Krems. Studenti si díky nim mohou splnit povinnou praxi nebo najít téma bakalářské práce

Katedra cestovního ruchu VŠPJ realizovala v akademickém roce 2020/2021 společný projekt Interreg AT-CZ v rámci Fondu malých projektů pod názvem Připravenost památek na německy mluvící klientelu. V rámci projektu proběhla dvě terénní šetření, úvodní a závěrečný workshop nebylo bohužel možné z důvodu epidemické situace uskutečnit. Posléze se akademickým pracovníkům katedry podařilo získat také navazující projekt Partnerstvím měst k posílení přeshraničního regionálního rozvoje, který je koncipován obdobně a bude zahájen v srpnu letošního roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zástupci partnerských škol při jednání v Kremži (foto: archiv VŠPJ)

 

Začátkem července byl na společné schůzce s rakouskými partnery stanoven průběh projektových aktivit, který se bude samozřejmě odvíjet od aktuální epidemické situace a souvisejících preventivních opatření.  V termínu 6.-8. 10. 2021 se uskuteční úvodní/závěrečný workshop, a to v Jihlavě, Slavonicích a Kremži. Na workshopu budou prezentovány poznatky získané (nejen) během terénních šetření studenty Vysoké školy polytechnické Jihlava a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, která je dalším partnerem projektu. Vystoupí zde také představitelé příslušných institucí zastupujících veřejnou správu, cestovní ruch, přeshraniční spolupráci, neziskové organizace apod. Na programu bude i návštěva vybraných atraktivit v místě konání akce.

Prezentace výstupů výzkumu v Kraji Vysočina v červnu 2020 - vítězný studentský tým (foto: archiv VŠPJ)

Workshopem bude zároveň oficiálně zahájen výše zmíněný navazující projekt Partnerstvím měst k posílení přeshraničního regionálního rozvoje. I v tomto projektu se uskuteční terénní šetření - tentokrát tři pětidenní akce se základnou v Třeboni, Retzu a Lednici. V plánu je také kabinetní výzkum zaměřený např. na analýzu webových stránek partnerských měst nebo nabídku a/vs. realizaci aktivit cestovních kanceláří. První akce se uskuteční 22.-26. 11. 2021, další pak v roce 2022. Také z tohoto projektu vzejdou trvalé výstupy v podobě putovní výstavy posterů a publikace, které budou s ohledem na povahu programu Interreg v české a německé jazykové mutaci.

Účastníci z VŠPJ při terénním výzkumu v Rakousku v září 2020 - Weitra (foto: archiv VŠPJ)

Katedra cestovního ruchu nabízí svým studentům možnost podílet se na výše uvedených projektových aktivitách – mohou si tak splnit část povinné praxe nebo získat zajímavé téma bakalářské práce. Zapojení do projektů umožňuje získat nové poznatky z oboru, ale také konkrétní informace o navštívených či sledovaných lokalitách. V neposlední řadě lze za pozitivní označit přeshraniční dimenzi těchto aktivit, a to jak v rovině poznávací, tak osobní a jazykové. Schopnost komunikace v němčině je vítána, není však podmínkou pro zapojení –⁠ pro zásadní akce bude totiž zajištěno tlumočení, resp. překlad. Vzhledem k tomu, že oba projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií, finanční náklady ze strany studentů lze považovat za symbolické.

„Nabízíme studentům další aktivitu podobného charakteru, jako jsou naše mezinárodní workshopy s ukrajinským Užhorodem nebo rakouskou Vídní, případně Expedice Kuba nebo Mexiko. Usilujeme o to, aby měli co nejvíce příležitostí setkat se přímo v praxi s problematikou, kterou studují,“ uvádí k této nabídce vedoucí katedry cestovního ruchu RNDr. Eva Janoušková, Ph.D.

Zájemci z řad studentů programu Cestovní ruch se mohou hlásit nejpozději do 30. 7. 2021 na e-mail eva.janouskova@vspj.cz.

Terénní výzkum v Kraji Vysočina v červnu 2020 - Třebíč (foto: archiv VŠPJ)

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá