21. 05. 2021

Na VŠPJ lze nově získat inženýrský titul. Otevírá se navazující magisterský program Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi

Vysoká škola polytechnická Jihlava otevírá od letošního podzimu nový navazující magisterský studijní program Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi. Díky tomuto ryze praktickému, profesně orientovanému programu je možné poprvé získat inženýrský titul přímo v Kraji Vysočina, a to v prezenční i kombinované formě studia. Přihlášky do prvního kola přijímacího řízení mohou zájemci o studium podávat elektronicky do 22. června 2021.
 

Výuka nového programu reaguje na nejnovější trendy v oblasti průmyslové automatizace a robotizace, a jeho absolventi tak naleznou okamžité uplatnění v rámci Vysočiny i kdekoliv jinde v ČR. „Pro naše bakaláře je zajisté skvělá zpráva, že mohou pokračovat ve studiu v Jihlavě, díky čemuž nebude docházet k odlivu mozků do jiných krajů,“ uvádí doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D., vedoucí Katedry technických studií VŠPJ a zároveň garant nového magisterského programu. „Nejen čerství bakaláři, ale i ti, kdo v oboru působí již déle, mají nyní jedinečnou příležitost si zvýšit kvalifikaci a zajistit si tak lepší pozici na trhu práce,“ doplňuje Horák.

Stejně jako veškeré bakalářské programy, které VŠPJ nabízí v oblasti techniky, ekonomie a zdravotnictví, i nový magisterský navazující program vyniká svým zaměřením na praktické dovednosti. „Studenti absolvují v průběhu studia praxi v rozsahu 12 týdnů a odborníci z praxe se budou ve velké míře podílet také na výuce a vedení diplomových prací. Studenti navíc budou mít jedinečnou možnost využívat po celou dobu studia špičkovou kyber-fyzikální továrnu CP Factory v nové přístavbě výukového centra, která simuluje výrobní procesy Průmyslu 4.0,“ říká Horák.

Pro akademický rok 2021/2022 plánuje VŠPJ přijmout do nového programu 25 studentů v prezenční a 30 studentů v kombinované formě studia. Přihlášky do prvního kola přijímacího řízení, jehož součástí je písemný test a ústní pohovor, je možné podávat elektronicky do 22. června. Pokud nebude kapacita programu zaplněna, bude možné se ke studiu přihlásit i v doplňkových kolech během července a srpna. Bližší informace se zájemci o studium dozví na www.vspj.cz/eprihlaska nebo v epizodě podcastu Polytechnicast s garantem programu Zdeňkem Horákem, která vyjde ve středu 26. května 2021.

 

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá