21. 05. 2021

Lékaři hovořili online o poruchách pánevní statiky

Ve čtvrtek 20. května 2021 se uskutečnila 15. jihlavská konference: „Poruchy pánevní statiky a urogynekologie“. Tuto celostátní akci uspořádala Jihlavská medicínská akademie ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickým oddělením Nemocnice Jihlava a Katedrou zdravotnických studií VŠPJ. Záštitu nad akcí přijali hejtman Kraje Vysočina Mgr. Vítězslav Schrek, rektor Vysoké školy polytechnické Jihlava prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D., a ředitel Nemocnice Jihlava MUDr. Lukáš Velev, MHA. Odbornými garanty kurzu byli ředitel Ústavu péče o matku a dítě doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc., a náměstek pro vědu, výzkum a školství Nemocnice Jihlava a prorektor pro vnitřní, vnější a mezinárodní vztahy VŠPJ prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc. Celostátní odborná konference zařazená do systému celoživotního vzdělávání lékařů proběhla z důvodu epidemické situace online. Prezentace jednotlivých přednášejících budou zveřejněny na webu Nemocnice Jihlava.

Program konference naleznete ke stažení zde.

náměstek pro vědu, výzkum a školství Nemocnice Jihlava a prorektor pro vnitřní, vnější a mezinárodní vztahy VŠPJ prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá