30. 04. 2021

Studijnímu programu Zdravotně sociální péče byla udělena akreditace na 10 let

Vysoká škola polytechnická Jihlava získala na základě rozhodnutí Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství akreditaci bakalářského studijního programu Zdravotně sociální péče na dobu 10 let. Studijní program navazuje na stávající obor Zdravotně sociální pracovník na Katedře sociální práce VŠPJ, který od akademického roku 2012/2013 připravuje studenty na kvalifikovaný výkon dvou povolání zároveň – sociálního pracovníka a zdravotně-sociálního pracovníka.

Udělení akreditace umožní Katedře sociální práce VŠPJ pokračovat ve vysokoškolském vzdělávání v oblasti zdravotně sociální péče a sociální práce a nadále zkvalitňovat výuku. „Získání akreditace na maximální možnou dobu 10 let vytváří jistotu jak pro zájemce o studium, tak pro naše studenty i absolventy. Zároveň je pro nás motivací do budoucna i oceněním našeho snažení a ujištěním, že pečlivost a nadšení, s jakým k realizaci studijního programu Zdravotně sociální péče přistupujeme, je správnou cestou,“ uvádí Mgr. Markéta Dubnová, PhD., vedoucí Katedry sociální práce VŠPJ.

Žádost o udělení akreditace podala Vysoká škola polytechnická Jihlava Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké školství v prosinci loňského roku, přičemž před odesláním žádosti bylo nutné získat souhlasné stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva zdravotnictví ČR. Rozhodnutí o udělení akreditace bylo vydáno na základě usnesení Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství přijatého na zasedání v březnu tohoto roku. „V rámci posuzování akreditační žádosti bylo pečlivě sledováno a hodnoceno mnoho ukazatelů, zejména charakteristika a obsah studijního plánu, personální zajištění, výzkumná a tvůrčí činnost, materiální a technické zázemí, odborné praxe, spolupráce s aplikační sférou a v neposlední řadě finanční zajištění a záměr dalšího rozvoje studijního programu. Ráda bych proto poděkovala všem, kteří se na zpracování spisu podíleli, a ocenila dlouhodobou podporu vedení VŠPJ v čele s panem rektorem, která je pro nás velice důležitá a bez které bychom se neobešli,“ říká Markéta Dubnová.

Pracovníci Katedry sociální práce VŠPJ, která vznikla v roce 2013 a aktuálně má 285 studentů a 270 absolventů, se plně věnují rozvoji celého studijního programu Zdravotně sociální péče. „V současné době se soustředíme na zpracování žádosti o magisterský stupeň studia v oblasti zdravotně sociální péče a sociální práce pro kombinovanou formu studia. Budeme také pokračovat ve výzkumné činnosti, která je nedílnou součástí akademického prostředí,“ uvádí Markéta Dubnová a dále pokračuje: „Ve spolupráci s Krajem Vysočina, společně s kolegy z Katedry technických studií VŠPJ, s primářkou MUDr. Olgou Bendovou a špičkovým pracovištěm Medical Healthcom, s.r.o. se například nyní zabýváme problematikou zjišťování a korekce sluchových vad u seniorů v pobytových sociálních službách.“ Katedra sociální práce VŠPJ se také podílí na projektu Statutárního města Jihlavy, jehož cílem je zpracování nového Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro celé území ORP Jihlava. „Zapojujeme se i do mnoha dalších aktivit, které považujeme za užitečné. Snažíme se být součástí našeho regionu a přispívat k tomu, aby se rozvíjel a dával (nejenom) mladým lidem perspektivu i do budoucna,“ dodává Markéta Dubnová.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá