VŠPJ je podle krajské rady jedním z klíčů k prosperitě regionu

Podporu jediné veřejné vysoké škole v kraji vyslovila Rada Kraje Vysočina ve svém Programovém prohlášení pro období 2020–2024. Podle hejtmana Kraje Vysočina Vítězslava Schreka je programové prohlášení průnikem programových priorit jednotlivých politických stran a je připraveno se znalostí strategických dokumentů Kraje Vysočina. Dokument, o který se bude v dalších letech krajská rada opírat, je tvořen třemi pilíři zohledňujícími kvalitu života obyvatel, udržitelný rozvoj a prosperitu regionu Kraje Vysočina.

Jako jednu z klíčových investic do budoucnosti regionu spatřuje krajská rada rozvoj lidských zdrojů a jejich znalostí. V oblasti vzdělávání se v programovém prohlášení rada mimo jiné zavazuje podporovat širokou nabídku vzdělávacích oborů na všech úrovních. Ke zvyšování prosperity celého kraje přispěje také posílení spolupráce s Vysokou školou polytechnickou Jihlava.

Rektor VŠPJ Václav Báča k tomuto uvádí: „Jsem velmi rád, že si stávající vedení Kraje Vysočina uvědomuje význam vzdělávání, včetně terciárního, což vyjádřili poměrně jasně ve svém programovém prohlášení na nadcházející období. Velmi si cením, že současní radní v dokumentu přímo zmínili Vysokou školu polytechnickou Jihlava, shledali ji důvěryhodným strategickým partnerem pro rozvoj regionu a že deklarují posilování spolupráce s ní do budoucna. Myslím, že v kontextu posledních let již máme na čem stavět, a podpory naší vysoké školy si velmi vážím.“

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá