08. 03. 2021

Dveře k programu Erasmus+ zůstávají pro VŠPJ otevřeny

Vysoká škola polytechnická bude moci i v nadcházejících letech vysílat své studenty a pracovníky na zahraniční stáže i přijímat studenty ze zahraničních univerzit v rámci programu Erasmus+. Z rozhodnutí Evropské komise obdržela VŠPJ listinu Erasmus Charter for Higher Education 2021–2027 (ECHE), která ji opravňuje k účasti na tomto programu do roku 2027.