05. 03. 2021

Odborníci diskutovali nad dopady pandemie na cestovní ruch v regionech

Katedra cestovního ruchu VŠPJ realizovala 3. března 2021 první virtuální odborné setkání „Na slovíčko“. Diskutujícími byli Jaromír Polášek (ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu), Tomáš Čihák (ředitel destinační organizace Vysočina Tourism), Zdenka Nosková (předsedkyně Svazu venkovské turistiky a agroturistiky) a Soňa Machová (CzechTourism).

Diskuse se zúčastnilo cca 135 posluchačů. Jednalo se o zástupce regionů cestovního ruchu, odborníky z veřejné správy, ale také z vysokých škol a univerzit. K účastníkům se přidalo i několik studentů. Diskusi moderovala Stanislava Pachrová z katedry cestovního ruchu. Pozornost byla věnována dopadům pandemie na regiony cestovního ruchu. Soňa Machová z CzechTourism prezentovala aktuální pohled na situaci v cestovním ruchu v České republice. „I když jsem nepředstavila příliš pozitivní čísla, atmosféra v průběhu diskuse byla skvělá. Moc děkuji za pozvání,“ konstatovala. Prezentace včetně statistických přehledů je k dispozici na webových stránkách diskuse. Jaromír Polášek a Tomáš Čihák přiblížili situaci destinačních organizací, problémy, ale i výzvy, které destinace čekají. Zdenka Nosková ze Svazu venkovské turistiky a agroturistiky přinesla do diskuse stanovisko z pohledu podnikatelů v cestovním ruchu.

„Diskuse probíhala v uvolněné atmosféře a přinesla mnoho zajímavého,“ konstatuje Petr Scholz z katedry cestovního ruchu. „Tento model považuji za velmi přínosný. Dvě hodiny jsou tak akorát. Od kolegů jsem se dozvěděla plno zajímavých věcí,“ uvedla Zdenka Nosková, jedna z diskutujících.

Ivica Linderová, která měla organizaci diskuse na starosti, uvedla: „Bezprostředně po ukončení diskuse jsme obdrželi zpětnou vazbu od mnoha účastníků s poděkováním a oceněním profesionality akce. Pozitivní reakce nás opravdu těší, zejména proto, že se jednalo o pilotní projekt tohoto typu a s realizací jsme neměli zkušenost.“ Katedra cestovního ruchu plánuje online diskusní setkání organizovat v budoucnu opakovaně. „Původně jsme diskusi organizovali v zájmu zachování tradičních odborných setkání na VŠPJ. V březnu tradičně probíhá naše konference. Současná situace to ale nedovolovala,“ hovoří Linderová. „Jelikož se tato forma sdílení informací ukázala jako dobrá, rádi bychom diskusní setkání organizovali opakovaně. Uvažujeme o podzimním termínu,“ dodává.

Záznam diskuse je možné zhlédnout zde:

Bližší informace k virtuálním odborným setkáním Katedry cestovního ruchu VŠPJ Na slovíčko

Autor: Ing. Ivica Linderová, PhD.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá