18. 01. 2021

Poděkování studentům VŠPJ za pomoc v boji proti koronaviru

Současná pandemie onemocnění COVID-19 představuje pro český zdravotnický systém nesmírnou zátěž, nemocnice a další zdravotnická zařízení tak oceňují každou pomocnou ruku. Do první linie boje proti koronaviru se proto na podzim loňského roku zapojili také studenti zdravotnických oborů VŠPJ, kteří se stali vítanou posilou personálu Nemocnice Jihlava, Nemocnice Havlíčkův Brod, Nemocnice Nové Město na Moravě a dalších zdravotnických zařízeních.

Veronika Šidláková a Aneta Raušová, studentky oboru Všeobecná sestra, foto: archiv Anety Raušové

„Pomoc Vašich studentů byla pro nás velice důležitá a dopomohla k překonání krizového stavu způsobeného onemocněním COVID 19,“ oceňuje pomoc studentů VŠPJ pan Mgr. David Rezničenko, MHA, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod v oficiálním dopise rektorovi VŠPJ prof. MUDr. Václavu Báčovi, Ph.D. „Jejich pomoci si nesmírně vážíme a chceme Vám sdělit, že bez jejich pracovního nasazení, jejich píle a obětavosti bychom celou situaci zvládli jen s velkými obtížemi,“ uvádí v oficiálním poděkování studentům VŠPJ kolektiv vedoucích pracovníků Nemocnice Nové Město na Moravě. „Dovolte prosím, abych prostřednictvím Vás, poděkovala za skvěle odváděnou práci studentkám VŠPJ Anetě Hrubcové, Simoně Dvořákové, Mirce Ludové, Sáře Staňkové a Tereze Neubauerové. Je až neskutečné, jak se k práci postavily,“ připojuje se k poděkování Jana Lenghardová, staniční sestra z infekčního oddělení Nemocnice Jihlava.

Většina studentů VŠPJ vypomáhá ve zdravotnickém provoze od října uplynulého roku, kdy došlo v České republice k výraznému zhoršení epidemiologické situace. „V nemocnici Havlíčkův Brod vypomáhám od začátku října do teď. Do nemocnice jsme byly v říjnu povolány, ale pak jsme dostaly práci jako dobrovolnou nabídku. Bylo nám řečeno, že pokud bychom pomáhat nechtěly nebo jsme situaci nezvládaly, můžeme klidně skončit, ale že jsou za pomoc velice rádi,“ uvádí Kateřina Ivanická, studentka oboru Všeobecná sestra. „Velice nás těší, že je mezi studenty o zapojení do pomoci přetíženým zdravotnickým zařízení takový zájem. Snažíme se jim proto jejich působení co nejvíce usnadnit,“ oceňuje dobrovolnou snahu studentů PhDr. Vlasta Dvořáková, PhD., vedoucí Katedry zdravotnických studií VŠPJ. Vstřícnost vyučujících potvrzují i samotní studenti. „Škola nám vyšla vstříc hned dvakrát. Nejdříve nám omluvila absenci na veškeré on-line výuce a nyní, jelikož většina z nás stále působí v nemocnicích, nám bylo prodlouženo zkouškové období. Za to jsme všichni vděční,“ říká Aneta Raušová, studentka druhého semestru oboru Všeobecná sestra.