Vstup studentů do budovy VŠPJ od 11. ledna 2021

Na základě usnesení vlády ČR č. 13 ze dne 7. ledna 2021 bylo vydáno nové rozhodnutí rektora (RR č. 2/2021), kterým je s účinností od 11. ledna 2021:

  • udělena výjimka z RR č. 40/2020 pro vstup studentů do budovy VŠPJ v následujících případech:
   • zkoušky dle SZŘ čl. 23 a čl. 24 za přítomnosti max. 10 osob
   • klinická či praktická výuka a praxe studentů zdravotnických studijních programů
   • individuální konzultace (pouze jeden student a jeden akademický pracovník)
   • přijímací zkoušky na vysokou školu za účasti nejvýše 10 osob
  • povolena účast na klinické a praktické výuce a praxi, která probíhá u externích subjektů
  • provoz knihovny i nadále umožněn formou rezervačního systému a e-výpůjčky
  • vstup studentů, kterým je udělena výjimka, povolen za podmínky dodržení režimových opatření:
   • povinnost nosit roušky či jinou ochranu nosu a úst
   • povinnost dezinfekce rukou při vstupu do budovy i při vstupu do učeben
   • povinnost evidence při vstupu do budovy s využitím čipu
   • povinnost větrat 5 minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, popřípadě každých 30 min
   • povinnost po vstupu do učebny dezinfikovat svoji pracovní plochu

 

 

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá