Rozhovor s Ing. Kateřinou Berkovou, Ph.D., hlavní organizátorkou soutěže „Účtování versus účetnictví“

Soutěž „Účtování versus účetnictví“ bude letos poprvé probíhat v on-line prostředí. V čem se díky tomu bude nejvíce lišit od předchozích ročníků?

Jednou z největších změn je určitě to, že soutěžící a vyučující se s námi během soutěže nebudou moci potkat, bude tam chybět vzájemný kontakt. Každoročně jsme pro účastníky například připravovali prohlídku školy, kterou letos z pochopitelných důvodů nebudeme moci realizovat. Máme ale připravený náhradní program. Ke komunikaci se soutěžícími a vyučujícími budeme využívat platformu Zoom, v jejímž rámci proběhne úvodní zahájení, představení školy a jednotlivých oborů i závěrečné vyhlášení výsledků soutěže. Samotný test, který tvoří jádro soutěže, je pak nachystaný v nástroji Moodle VŠPJ. Po celou dobu trvání testu přitom budeme s kolegyní (spoluorganizátorka soutěže Ing. Markéta Lexová, Ph.D.) připojené na Zoomu, abychom byly soutěžícím k ruce v případě jejich dotazů nebo pokud by došlo k nějakému technickému problému.

Co pro Vás bylo při přípravě on-line formy soutěže největší výzvou?

Velkou výzvou bylo technické hledisko. Uspořádání on-line podoby soutěže vyžaduje velkou technickou zdatnost a vysoké nároky na informační gramotnost a digitalizaci. Nejnáročnější bylo připravit test prostřednictvím Moodle tak, aby vše bez problémů fungovalo a my se nedopustili nějaké chyby. Museli jsme se naučit předjímat určité situace a také se na ně dívat optikou studentů. Ruce se nám naopak více uvolnily v organizaci. Zajištění obědů a občerstvení či pomocných sil z řad studentů, kteří mají obvykle na starosti dozor soutěže, to vše v této on-line variantě odpadá. I když v tomto ohledu máme s organizací daleko méně práce, musím říct, že mi to trochu chybí a byla bych rozhodně radši, kdyby soutěž proběhla fyzicky.

Na jaké tematické kruhy se mohou tentokrát těšit účastníci soutěže?

Už samotný název soutěže napovídá, co soutěžící čeká. Někomu možná tento název může připadat trochu zvláštní, ale přesně vystihuje záměr celé soutěže. Mnohdy si lidé totiž myslí, že účetnictví se točí jenom kolem účtování. To ale představuje jen zlomek celého oboru. Soutěž je proto postavena tak, aby studenti nebyli schopni jenom si něco vypočítat, zaúčtovat a zařadit do těch správných škatulek, ale aby se dokázali i zamyslet nad reálnými ekonomickými dopady nějaké situace, například na majetkové položky firmy. Co se týče tematických okruhů, tak mohu prozradit, že letos bude test zaměřený na výkazy a vstupovat do toho bude samozřejmě také praktičnost, jako je například účtování zásob dlouhodobého majetku a podobně. V rámci soutěže se snažíme jít touto cestou praktičnosti a vybírat taková témata, která jsou praktická pro ekonomický život.

Jaký pozorujete mezi studenty středních škol o soutěž zájem?

Soutěže se již stabilně účastní okolo čtyř až pěti středních škol ze tří krajů, a to z Vysočiny, Středočeského kraje a také kraje Jihočeského. V letošním roce očekáváme opět poměrně hojnou účast, přihlásilo se 12 týmů, a soutěžit tak bude 36 studentů. Abychom získali od soutěžících zpětnou vazbu, děláme pravidelně dotazník pro zhodnocení organizace i samotné soutěže a odpovědi, které dostáváme, jsou vždy optimistické. Kladnou odezvu máme i od vyučujících ze zúčastněných škol, kteří potvrzují, že soutěž studentům opravdu přináší nové poznatky a zkušenosti, a to zejména po odborné stránce. Velkou radost máme také z toho, že 30 % soutěžících z roku 2019 začalo v akademickém roce 2019/2020 studovat na naší škole. Myslíme si tedy, že soutěž je i výborným nástrojem, jak oslovovat a zaujmout potenciální studenty.

Do soutěže zbývá necelý týden. Jak se těšíte?

Doufáme, že jsme snad v rámci příprav vše vychytali tak, aby nedošlo k nějakým zádrhelům, a soutěž, ze které se stala na naší škole již taková tradice, proběhla bez výraznějších překážek. V souvislosti s tím bych chtěla poděkovat celému týmu kolegů nejenom z katedry ekonomických studií, ale i zaměstnancům provozního oddělení, sekretářkám či studentům. Poděkování také náleží vedení katedry ekonomických studií a VŠPJ za podporu této akce. A také nemohu zapomenout na podporu sponzorů nejenom z aplikační sféry. Ceny do tohoto ročníku věnovaly organizace Eurocentrum Jihlava, Martina Puchnerová, Účetní Portál a.s., Požární bezpečnost a Vysoká škola polytechnická Jihlava. Přestože to na první pohled nemusí být vidět, na soutěži se podílí opravdu hodně lidí, bez kterých bychom to celé jen velmi těžko zvládli. Rozhodně to není jenom o tom vymyslet test a rozeslat pár e-mailů do škol.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá