Studenti cestovního ruchu prováděli výzkum v Čechách i Rakousku

V návaznosti na první terénní výzkum jsme ve dnech 21. – 25. 9. uskutečnili druhou tzv. živou akci přeshraničního projektu Interreg V-A KPF-02-135. Bohužel i tentokrát byla ovlivněna epidemickou situací. Studenti Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se zúčastnili v omezeném počtu a zapojení rakouských partnerů se konalo opět na dálku. Naproti tomu se nám podařilo navštívit řadu atraktivit v Rakousku, a tak jsme odpovídajícím způsobem zajistili přeshraniční dopad projektu. Příhraničí Jihočeského kraje nabízí k poznání nespočet možností různého zaměření. Pokusili jsme se „zvládnout“ alespoň ty stěžejní během pěti dnů, stejně tak bychom však mohli svoji návštěvu protáhnout přinejmenším na dvojnásobnou dobu.

Ubytování jsme zvolili v kempu ve Zlaté Koruně, přičemž výhodné se ukázalo poskytnutí polopenze tamtéž, byť – vzhledem k roční době – za již poněkud drsnějších podmínek. Odtud jsme vyráželi hvězdicově, celkem jsme navštívili a vlastnímu analytickému výzkumu podrobili 15 atraktivit, čtyři z nich v Rakousku. Nechyběly památky UNESCO Holašovice a Český Krumlov, vyhlášená Hluboká či Třeboň, a to nejen z pohledu historického (Schwarzenberská hrobka), ale i krajinářského (rybníkářství Štěpánka Netolického a Dům přírody). V duchu projektu jsme sledovali rovněž česko-rakouské vazby, např. návštěvou Muzea koněspřežky v Českých Budějovicích, Školského muzea v Bad Leonfeldenu (zásluha Marie Terezie a přínos Jana Amose Komenského), výstavy k 75 letům ukončení 2. světové války v Leopoldschlagu či seznámením s intenzivní spoluprací měst Nové Hrady a Vitorazi (Weitra). Z praktického aspektu byla mimořádně inspirativní přednáška ředitele Jihočeské centrály cestovního ruchu Ing. Poláška, který mj. nabídl našim studentům/studentkám možnost praxe.

V projektu se nyní věnujeme zpracování trvalých výstupů, konkrétně dvojjazyčné publikaci shrnující základní získané poznatky a sérii posterů prezentujících vybrané atraktivity. Otázkou, mimo naše rozhodovací možnosti, zatím zůstává uspořádání závěrečného workshopu kontaktní formou. Nepochybně se o to pokusíme, neboť jsme přesvědčeni o zásadním významu takto pojaté akce.

RNDr. Eva Janoušková, Ph.D.
doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.