VŠPJ přijala nová opatření na základě vládních usnesení

Poslední usnesení vlády ČR se od středy 14. října opět dotknou také chodu vysokých škol. Vláda totiž mj. omezila ubytování na vysokoškolských kolejích, stravování v menze a vybraným ročníkům studentů zdravotnických a sociálních oborů uložila pracovní povinnost. Kovidová koordinační skupina VŠPJ na dnešním jednání projednávala konkrétní opatření, která z rozhodnutí vlády pro chod školy vyplývají.

Aktuálně se ukončení ubytování na kolejích týká studentů, kteří mají bydliště na území České republiky. Výjimky z toho pravidla platí v případě VŠPJ pro studenty katedry zdravotnických studií a katedry sociální práce, kteří podle platných opatření absolvují klinickou a praktickou výuku a praxi, a dále pak pro studenty, kterým bude uložena pracovní povinnost. Ta se týká studentů oborů Všeobecná sestra a Porodní asistentka v posledním ročníku prezenční formy studia a studentů oboru Zdravotně sociální pracovník ve všech ročnících prezenční formy studia. Tito studenti, společně se studenty s bydlištěm mimo ČR, na kolejích mohou zůstat. V případě hodných zvláštního zřetele se studenti obrátí na studijní oddělení.

Na základě platného rozhodnutí rektora je VŠPJ aktuálně v tzv. žlutém stupni pohotovostních opatření. Pro studenty (s výjimkou výše uvedených studentů zdravotnických oborů) platí zákaz vstupu do budovy, výuka i případné zkoušení probíhá pouze distančně. Menza VŠPJ nadále poskytuje zaměstnanecké stravování.

Během dnešního dne budou dotčení studenti prostřednictvím e-mailu informováni o nově ustanovené pracovní povinnosti, případně o dalších změnách v chodu školy, které vyplynou z doplňujících informací příslušných orgánů.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá