Studenti cestovního ruchu prověřovali připravenost památek na německy mluvící klientelu

Přestože jsme kvůli koronaviru nemohli uskutečnit úvodní workshop přeshraničního projektu (Interreg V-A KPF-02-135), terénní cvičení v jižní části Kraje Vysočina a přilehlé části Jihočeského kraje jsme se rozhodli realizovat v již dříve stanoveném termínu. Naší snahou bylo jak vrátit se do relativně normální situace, tak pomoci nastartovat návštěvnickou sezónu na vybraných pamětihodnostech. Od 15. do 19. června skupina 10 našich a 11 studentů/studentek geografie Jihočeské univerzity v doprovodu čtyř pedagogů navštívila 14 míst a v nich pak 25 atraktivit. Během pobytu jsme se, vedle klasických prohlídek, věnovali odborné výzkumné náplni spočívající v dotazníkovém šetření u obyvatelstva a návštěvníků, jakož i připravenosti památek na zahraniční (zejm. německy mluvící) klientelu podle metodiky převzaté z aktivit Masarykovy univerzity.


Foto: Studenti VŠPJ a JČU při návštěvě Muzea a rodného domu Josefa Hoffmanna v Brtnici

Za základnu jsme zvolili Telč, odkud jsme vyjížděli hvězdicově do lokalit hojně navštěvovaných (např. Třebíč či Jindřichův Hradec), ale i méně známých či vyhledávaných (Uherčice, Žirovnice apod.). Z itineráře jsme bohužel museli vypustit původně plánované výjezdy do Rakouska, stejně tak osobní účast partnerů projektu z Donau-Universität Krems. Zde se však osvědčila online komunikace a přeshraniční dopad jsme zajistili třemi přednáškami věnovanými ochraně a péči o památky (např. Loucký klášter ve Znojmě). Zřejmě vyvrcholením celé akce, mj. na základě ohlasů u studentů/studentek, byla beseda s rakouským honorárním konzulem G. Stögerem, který nás velmi poutavou formou seznámil s postavením a činností konzulátu v Brně.