VŠPJ podporuje digitalizaci v cestovním ruchu

Vysoká škola polytechnická Jihlava realizuje od počátku roku 2020 mezinárodní projekt s vysoce aktuálním zaměřením-cílí totiž na podporu využití nástrojů digitalizace v cestovním ruchu.

Jedním z výstupů česko-rakouského projektu, který nese název „Spolupráce institucí na Vysočině a v Horním Rakousku při podpoře zvyšování kvalifikace v oblasti digitalizace v kulturním cestovním ruchu“, bude přeshraniční vzdělávací seminář certifikovaný organizací ICOM (International Council of Museums). Seminář bude určen pro organizace kulturního cestovního ruchu, zejména muzea, galerie a obdobné instituce. Jeho náplní bude problematika digitalizace v cestovním ruchu, tj. efektivní využití moderních online nástrojů, např. webových stránek a sociálních médií.

„V době přípravy projektu jsme chtěli zejména zviditelnit muzea a kulturní instituce, zatraktivnit jejich nabídku pro mladou generaci, která online prostředí dobře zná a orientuje se v něm,“ říká vedoucí manažerka projektu Stanislava Pachrová z Katedry cestovního ruchu VŠPJ. „Ve světle současného dění výrazně roste aktuálnost našeho projektu. Koronavirová krize přesunula mnoho činností a aktivit do online prostředí. Všichni jsme se učili pracovat s digitálními technologiemi na jiné úrovni a jiným způsobem, než jsme byli zvyklí. A muzea nejsou výjimkou,“ dodává.

Význam pro praxi vidí v realizaci projektu i Ivica Linderová, další z členů realizačního týmu:  „Pozorujeme, že digitální trendy se projevují i u návštěvníků v cestovním ruchu. Je tedy potřeba, aby muzea dokázala reagovat na jejich požadavky a naučila se efektivně využívat různé digitální nástroje.“ Stanislava Pachrová doplňuje: „Máme vizi, že realizace projektu povede také k síťování institucí cestovního ruchu a k posílení jejich spolupráce.“

Projekt v rámci programu INTERREG V-A Rakousko–Česká republika realizuje Vysoká škola polytechnická Jihlava ve spolupráci s Univerzitou Johanna Keplera v Linci, Svazem hornorakouských muzeí a příspěvkovou organizací Vysočina Tourism.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá