Jubilanti převzali pamětní medaile z rukou rektora

Na slavnostním zasedání kolegia rektora a akademického senátu, které proběhlo 22. 6. v posluchárně výukového centra, předal rektor VŠPJ Václav Báča spolu s předsedkyní Akademického senátu VŠPJ Hanou Vojáčkovou pamětní medaile při příležitosti významných životních jubileí členům akademické obce Vysoké školy polytechnické Jihlava. Tato medaile je oceněním osobností, které se zasloužily o šíření vzdělanosti a akademických svobod, zejména o rozvoj VŠPJ. Uděluje se za významné působení na VŠPJ a vztahy k ní a zároveň i za činnost v oblastech vztahujících se k vědecko-výzkumnému, tvůrčímu a pedagogickému zaměření vysoké školy.  Poprvé bylo toto ocenění uděleno v loňském roce při příležitosti patnáctiletého výročí založení VŠPJ.

Letošním prvním oceněným byl doc. RNDr. Zdeněk LAŠTOVIČKA, CSc., jemuž byla medaile udělena při příležitosti jeho 80. narozenin. Docent Laštovička bojoval za zachování vysokého školství v Jihlavě a když se to nepodařilo, významným způsobem se podílel na vzniku samostatné Vysoké školy polytechnické Jihlava, kde následně v letech 2004-2007 působil jako první prorektor pro vědu, výzkum a celoživotní vzdělávání. Svojí činností se zasloužil o rozvoj terciárního vzdělávání v Kraji Vysočina a dále se aktivně podílel na návrhu insignií VŠPJ. Má vztah k historii a památkám našeho kraje, ale předmětem jeho největšího obdivu i vědeckého zájmu je příroda Vysočiny, na jejímž výzkumu, dokumentaci a ochraně se po většinu života intenzivně podílel. V letech 1995-1998 působil jako místostarosta Jihlavy. Během svého plodného profesního a tvůrčího života získal celou řadu ocenění a vyznamenání, mimo jiné i nejvyšší ocenění VŠPJ, medaili Stříbro Vysočiny.  Zdeněk Laštovička je svým osobním, profesním i veřejným působením vzorem člověka, jenž umí všechny tyto součásti života skloubit s vysokým morálním kreditem a konkrétní činností ve prospěch Vysočiny.

Druhou medaili předal rektor Báča do rukou prof. PhDr. Petra CHALUPY, CSc., který letos oslavil 75. narozeniny. Profesor Chalupa přispěl na VŠPJ významným způsobem k získání první akreditace bakalářského studijního oboru Cestovní ruch v roce 2005. Od roku 2009 je odborným garantem tohoto oboru. Jako geograf se zabývá především ekonomickou a regionální geografií a je celostátně uznávaným odborníkem na problematiku Latinské Ameriky. Napsal mimo jiné řadu vynikajících středoškolských učebnic, které vycházejí v opakovaných vydáních. Je iniciátorem nových projektů a smluvní spolupráce Katedry cestovního ruchu VŠPJ. Věnuje se spolupráci školy s aplikační sférou především v oblasti hodnocení potenciálu cestovního ruchu. Je i jeho zásluhou, že se VŠPJ stává uznávaným odborným pracovištěm v oboru. Petr Chalupa je vynikající pedagog, který má velkou úctu a respekt u studentů i kolegů. Studenti oceňují vedle odbornosti také kvalitu jeho osobnosti, vstřícný přístup a trpělivost. „Na rozdíl od jiných vysokoškolských institucí, kde jsem působil, je VŠPJ skutečně živoucí organismus, který se neustále rozvíjí a mění,“ ocenil prostředí naší vysoké školy profesor Chalupa při přebírání pamětní medaile.

Nositelé Pamětních medailí VŠPJ

PaedDr. Ladislav JIRKŮ

Mgr. Václav JEHLIČKA

Ing. František DOHNAL in memoriam

prof. MUDr. Aleš ROZTOČIL, CSc.

prof. Ing. František ZEZULKA, CSc.

MUDr. Jiří BĚHOUNEK

doc. RNDr. Zdeněk LAŠTOVIČKA, CSc.

prof. PhDr. Petr CHALUPA, CSc.

 

Ikona aktuality
Ikona aktuality
Ikona aktuality
Ikona aktuality

(Klikněte pro zvětšení)

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá