22. 06. 2020

VŠPJ představila unikátní výukovou továrnu pro průmysl 4.0

V pondělí 22. června proběhlo slavnostní představení výukové továrny pro průmysl 4.0 v prostorách nově vybudovaného Výukového centra Vysoké školy polytechnické Jihlava. Akce byla určena ředitelům a učitelům gymnázií a technicky zaměřených středních škol Kraje Vysočina a také zástupcům firem využívajících prvky konceptu průmyslu 4.0.

Akci zahájil rektor VŠPJ Václav Báča spolu s prorektorem pro tvůrčí a projektovou činnost a zároveň vedoucím Katedry technických studií Zdeňkem Horákem. Oba shodně zdůraznili obrovský potenciál nově vybudovaného pracoviště, a to nejen pro VŠPJ, ale i pro studenty místních středních škol a Kraj Vysočina jako takový. Dále promluvili také zástupci kraje − hejtman Jiří Běhounek a radní pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová. Řečníky doplnil vedoucí oddělení vzdělávání firmy Festo, s.r.o., Filip Škeřík. Firma Festo je dodavatelem unikátní technologie CP Factory – tedy kyber-fyzikální továrny, pro kterou se již během zkušebního provozu vžil název „virtuální továrna“. Jedná se o univerzální výzkumnou a výukovou platformu pro průmysl 4.0, kterou v tomto rozsahu a provedení nemá žádná jiná škola v Česku.

Detailní seznámení s touto technologií, a to včetně plánu jejího využití pro partnery z aplikační sféry, proběhlo formou prezentace ve velkokapacitní posluchárně výukového centra.  Prorektor Horák mimo jiné nastínil, jak bude „virtuální továrna“ implementována do výuky, a to např. pro semestrální a závěrečné práce studentů. Následně akademičtí pracovníci názorně předvedli, jak výrobní linka funguje. „V rámci představení linky jsme ukázali nejen samotný výrobní proces, ale také jeho počítačovou simulaci tzv. virtuálním dvojčetem. Počítačovým modelem, který umožňuje snadno a bez velkých nákladů simulovat libovolné konfigurace dané linky a který se v budoucnu stane nedílnou součástí každé průmyslové výroby,“ uvedl Jan Jirsa z Katedry technických studií.

Následné neformální setkání a diskuze poskytly návštěvníkům impuls k navázání spolupráce s VŠPJ, v rámci níž bude možné využít vybavení v jedinečných prostorách moderního výukového centra, které bylo nominováno na Českou cenu za architekturu 2020. Kyber-fyzikální továrnu za 19 milionů korun pořídila škola díky evropské dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Ikona aktuality
Ikona aktuality
Ikona aktuality
Ikona aktuality
Ikona aktuality
Ikona aktuality
Ikona aktuality
Ikona aktuality

(Klikněte pro zvětšení)

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá