Pokyny pro osobní přítomnost studentů na VŠPJ

Pokyny pro osobní přítomnost studentů na VŠPJ, na které se nevztahuje zákaz osobní přítomnosti studentů na vysokých školách.

Zákaz osobní přítomnosti studentů na VŠ se od 27. dubna 2020 nevztahuje na:

 • individuální návštěvy knihoven a studoven za účelem příjmu nebo odevzdání studijní literatury,
 • osobní přítomnost studentů v těchto případech:

-  konzultace nebo zkoušení za přítomnosti nejvýše 5 osob,

-  laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci zejména pro realizaci závěrečných prací v rámci studia v bakalářském, magisterském      nebo doktorském studijním programu za přítomnosti nejvýše 5 osob,

-  klinická a praktická výuka a praxe.

 

Student se smí účastnit uvedených forem výuky, zkoušky nebo jiné činnosti na VŠPJ pouze při splnění následujících podmínek:

 • je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,

 

 • termín konzultace nebo práce v laboratoři (datum, hodina) si předem domluvil s příslušným vyučujícím,

 

 • knihy, které si plánuje vypůjčit, si rezervoval prostřednictvím IS alespoň den předem,

 

 • osobní přítomnost studenta na VŠPJ proběhne mezi 9. a 12. hodinou,

 

 • ve vestibulu školy provede dezinfekci rukou,

 

 • ve vestibulu školy vyplní do zde uložené Knihy příchodů informace o návštěvě (jméno studenta, studijní program/obor, semestr, čas příchodu, důvod přítomnosti ve škole, místnost),

 

 • ve vestibulu školy poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů do zde přichystaného tiskopisu, vyplněné tiskopisy budou uloženy ve složce společně s Knihou příchodů,

 

 • vyčká na příchod vyučujícího, který si studenta ve vestibulu školy vyzvedne a zkontroluje vyplněné údaje a čestné prohlášení,

 

 • resp. vyčká, než vrátný informuje knihovnu o jeho přítomnosti ve škole (v tomto případě úplnost vyplněných údajů kontroluje pracovník knihovny nebo vrátný),

 

 • student je přítomen ve škole pouze na nezbytně nutnou dobu v jasně vymezených místnostech, chodby a další společné prostory nejsou určeny ke shromažďování osob, slouží jen k nezbytně nutnému pohybu,

 

 • při odchodu doplní do Knihy příchodů i čas odchodu (kontroluje vrátný).

 

Vzhledem k tomu, že v některých pracovnách se teoreticky může potkat více kolegů, doporučujeme využívat v těchto případech pro konzultace učebny (rezervace přes IS).

Knihovna bude otevřena v pondělí a ve středu od 9 do 12 hodin.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá