Podařilo se realizovat série mini popularizačních medailonů o Češích a Češkách v evropských institucích u nás i v zahraničí

Na dvě desítky tuzemských vysokých škol včetně VŠPJ se zapojily do projektu Euforka, jehož nepočetný dobrovolnický tým si dal za úkol zajišťovat dostupnost relevantních informací o dění v Evropě. Základem myšlenky je využití komunikačních sítí univerzit k šíření informací z oficiálních zdrojů, mimo jiné ze stálých zastoupení Evropské komise a Evropského parlamentu, ale také z Ministerstva zahraničí, Úřadu vlády ČR či stálého zastoupení ČR v EU. Do Bruselu jsme vyslali studenty s kamerou, kteří pořídili materiál pro první dva díly. Začínáme dnes rovnou vedoucím stálého zastoupení panem Jakubem Dürrem, následovat bude medailon tlumočnice paní Lucie Vajrychové. Na základě této úspěšné pilotní akce chystáme další díly a oslovujeme další osobnosti.

https://www.facebook.com/euforka/videos/623472144864449/ 

„Univerzity by měly být garanty nezkresleného informačního toku a nabízet akademické obci i veřejnosti snadno dostupné, srozumitelné aktuality jako možnou protiváhu obrovskému množství bulvárních či zkreslených zpráv, kterými je dnešní společnost zaplavena,“ upřesnil podstatu projektu Jaroslav Miller. „Velmi si vážím pozitivní reakce partnerských škol, ať už jde o Univerzitu Karlovu a Masarykovu univerzitu, či o soukromé školy s byznysovým zaměřením. Nepostradatelný je také vstřícný postoj předních institucí a jejich představitelů, včetně ministra zahraniční Tomáše Petříčka, velvyslance ČR v EU Jakuba Dürra a vedoucí stálého zastoupení Evropské komise v ČR Dany Kovaříkové. Díky vzájemnému propojení může mít taková iniciativa energii i potřebnou výdrž,“ dodal.

„Celá aktivita je dobrovolnická, založená na činnosti studentů a několika spolupracovníků, nečerpá žádné dotace a je prakticky beznákladová. Hlavním cílem je zjednodušit informační tok mezi oficiálními orgány státu a vysokoškolským prostředím,“ uvedl Petr Bilík, koordinátor projektu a prorektor UP. „Nebudeme se vyhýbat ani zprávám či úvahám, které mají polemický charakter, jednostrannost není řešením. Věříme, že tento typ činnosti bude inspirativní i pro jiné společenské segmenty,“ vysvětlil Bilík.

Podle studentky Anny Hovorkové, která je součástí organizačního týmu, je pro její generaci podobný impulz nezbytný. „Nejen proto, že žijeme v atmosféře zbytečně zaplavené nevraživostí a negativismem, ale i kvůli vzájemné podpoře těch, kdo se nechtějí k takovému životnímu postoji strhnout. Jsme přesvědčeni, že Česká republika patří do evropských struktur a má v nich sehrávat aktivní roli,“ řekla. „Nejsme naivní a víme o společenských problémech naší země i mnoha míst Evropy, to by ale nemělo vést k pasivitě a rezignaci,“ doplnila Anna Vytřísalová, rovněž studentka Univerzity Palackého.

 

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá