Proběhlo slavnostní otevření nového výukového centra VŠPJ

Slavnostní otevření nového výukového centra za téměř 187 milionů korun, které bylo z 90 % financováno z dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, proběhlo za účasti významných hostů v pondělí 17. února v nově vybudovaných prostorách. Jde o nejvýznamnější stavební akci a největší investici za celou dobu existence naší vysoké školy. Výukové centrum vzniklo rekonstrukcí severního křídla někdejší budovy soudu, kde škola sídlí, a zahrnuje především nový přednáškový sál s kapacitou 340 míst. V jeho suterénu je již instalována virtuální továrna simulující výrobní procesy. Podle prorektora pro tvůrčí a projektovou činnost, doc. Zdeňka Horáka, jde o jedno z nejmodernějších vybavení tohoto druhu v České republice.

Video z akce ke shlédnutí zde.

Rektor Vysoké školy polytechnické Jihlava, prof. Václav Báča, přivítal při této důležité události na půdě vysoké školy významné hosty z řad Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – paní náměstkyni Pavlu Katzovou (náměstkyně pro řízení sekce ekonomické), pana náměstka Pavla Dolečka (náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu) a pana náměstka Václava Velčovského (náměstek pro řízení sekce EU a ESIF). Pan rektor zástupcům MŠMT poděkoval za jejich podporu a konstruktivní přístup v průběhu výstavby nového výukového centra.

Na slavnostním aktu nechyběl ani senátor Parlamentu České republiky, Miloš Vystrčil, který byl v době aktualizace této zprávy zvolen předsedou Senátu.

Významnost akce svou účastí vyzdvihl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek, a to společně se svým 1. náměstkem Pavlem Fraňkem, náměstkem Martinem Kuklou, náměstkyní Janou Fischerovou a náměstkem Vladimírem Novotným. Mezi dalšími významnými hosty nechyběl ani ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina Zdeněk Kadlec, radní pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová a další představitelé kraje.

Byli zastoupeni i zástupci statutárního města Jihlava v čele s paní primátorkou Karolínou Koubovou.

Podpořit svého kolegu přijeli i rektoři českých univerzit – pan docent Tomáš Machula, rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a pan profesor Vladimír Sedlařík, rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Až ze Slovenska dorazili představitelé Katolické univerzity v Ružomberoku, se kterou dlouhodobě spolupracuje Katedra zdravotnických studií. Konkrétně pan prorektor pro zahraniční vztahy a proděkan pro výchovu a vzdělávání Ing. Mgr. Imrich Andrási spolu s tajemníkem Katedry veřejného zdravotnictví doc. Vladimírem Littvou.

Vysokou školu polytechnickou Jihlava zastupovali i další členové vedení - prorektorka pro strategii a vnější vztahy Alena Štěrbová,  prorektorka pro studium Jana Borůvková a prorektor pro tvůrčí a projektovou činnost doc. Zdeněk Horák. Nechyběli ani členové Správní rady, Akademické rady a Akademického senátu Vysoké školy polytechnické Jihlava.

Naše pozvání přijali také pražští architekti a inženýři ze společnosti QARTA ARCHITEKTURA – pánové David Wittassek, Jiří Řezák a Lukáš Němeček, kteří jsou tvůrci této skvělé architektury.

Za firmu Podzimek a synové, která stavbu zhotovila,  byl přítomen ředitel Martin Podzimek a výrobní ředitel Martin Urbánek.

Výše jmenovaní v písmu zvýraznění hosté se zhostili úvodních proslovů. Vyzdvihli velkou zásluhu rektora VŠPJ za úspěšnou realizaci celé rozsáhlé stavby a rekonstrukce, čímž významně přispěl k dalšímu rozvoji a stabilizaci vysoké školy. Následně společně přestřihli vstupní pásku a zpřístupnili všem pozvaným hostům nově vybudované prostory. Nová moderní posluchárna bude sloužit nejen k výuce, ale také jako kulturní a společenské centrum. Je jedinečným prostorem k pořádání konferencí a dalších významných akcí.

https://fotogalerie.vspj.cz/akce/slavnostni-otevreni-vyukoveho-centra 

 

Ikona aktuality
Ikona aktuality
Ikona aktuality
Ikona aktuality
Ikona aktuality
Ikona aktuality
Ikona aktuality
Ikona aktuality

(Klikněte pro zvětšení)

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá