Proběhlo slavnostní otevření nového výukového centra VŠPJ

Slavnostní otevření nového výukového centra za téměř 187 milionů korun, které bylo z 90 % financováno z dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, proběhlo za účasti významných hostů v pondělí 17. února v nově vybudovaných prostorách. Jde o nejvýznamnější stavební akci a největší investici za celou dobu existence naší vysoké školy. Výukové centrum vzniklo rekonstrukcí severního křídla někdejší budovy soudu, kde škola sídlí, a zahrnuje především nový přednáškový sál s kapacitou 340 míst. V jeho suterénu je již instalována virtuální továrna simulující výrobní procesy. Podle prorektora pro tvůrčí a projektovou činnost, doc. Zdeňka Horáka, jde o jedno z nejmodernějších vybavení tohoto druhu v České republice.

Video z akce ke shlédnutí zde.

Rektor Vysoké školy polytechnické Jihlava, prof. Václav Báča, přivítal při této důležité události na půdě vysoké školy významné hosty z řad Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – paní náměstkyni Pavlu Katzovou (náměstkyně pro řízení sekce ekonomické), pana náměstka Pavla Dolečka (náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu) a pana náměstka Václava Velčovského (náměstek pro řízení sekce EU a ESIF). Pan rektor zástupcům MŠMT poděkoval za jejich podporu a konstruktivní přístup v průběhu výstavby nového výukového centra.

Na slavnostním aktu nechyběl ani senátor Parlamentu České republiky, Miloš Vystrčil, který byl v době aktualizace této zprávy zvolen předsedou Senátu.

Významnost akce svou účastí vyzdvihl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek, a to společně se svým 1. náměstkem Pavlem Fraňkem, náměstkem Martinem Kuklou, náměstkyní Janou Fischerovou a náměstkem Vladimírem Novotným. Mezi dalšími významnými hosty nechyběl ani ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina Zdeněk Kadlec, radní pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová a další představitelé kraje.

Byli zastoupeni i zástupci statutárního města Jihlava v čele s paní primátorkou Karolínou Koubovou.

Podpořit svého kolegu přijeli i rektoři českých univerzit – pan docent Tomáš Machula, rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a pan profesor Vladimír Sedlařík, rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Až ze Slovenska dorazili představitelé Katolické univerzity v Ružomberoku, se kterou dlouhodobě spolupracuje Katedra zdravotnických studií. Konkrétně pan prorektor pro zahraniční vztahy a proděkan pro výchovu a vzdělávání Ing. Mgr. Imrich Andrási spolu s tajemníkem Katedry veřejného zdravotnictví doc. Vladimírem Littvou.

Vysokou školu polytechnickou Jihlava zastupovali i další členové vedení - prorektorka pro strategii a vnější vztahy Alena Štěrbová,  prorektorka pro studium Jana Borůvková a prorektor pro tvůrčí a projektovou činnost doc. Zdeněk Horák. Nechyběli ani členové Správní rady, Akademické rady a Akademického senátu Vysoké školy polytechnické Jihlava.

Naše pozvání přijali také pražští architekti a inženýři ze společnosti QARTA ARCHITEKTURA – pánové David Wittassek, Jiří Řezák a Lukáš Němeček, kteří jsou tvůrci této skvělé architektury.

Za firmu Podzimek a synové, která stavbu zhotovila,  byl přítomen ředitel Martin Podzimek a výrobní ředitel Martin Urbánek.

Výše jmenovaní v písmu zvýraznění hosté se zhostili úvodních proslovů. Vyzdvihli velkou zásluhu rektora VŠPJ za úspěšnou realizaci celé rozsáhlé stavby a rekonstrukce, čímž významně přispěl k dalšímu rozvoji a stabilizaci vysoké školy. Následně společně přestřihli vstupní pásku a zpřístupnili všem pozvaným hostům nově vybudované prostory. Nová moderní posluchárna bude sloužit nejen k výuce, ale také jako kulturní a společenské centrum. Je jedinečným prostorem k pořádání konferencí a dalších významných akcí.

https://fotogalerie.vspj.cz/akce/slavnostni-otevreni-vyukoveho-centra 

 

(Klikněte pro zvětšení)

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá