Studenti studentům aneb Co se dělo v listopadu 1989

Vysoká škola polytechnická Jihlava si ve čtvrtek 14. listopadu připomenula významné 30. výročí Sametové revoluce . Zástupce z řad studentů, zaměstnanců školy a veřejnosti přivítal na půdě školy rektor prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D. s hejtmanem Kraje Vysočina MUDr. Jiřím Běhounkem a jeho náměstky Ing. Martinem Kuklou a Ing. Vladimírem Novotným. Za statutární město Jihlava promluvil náměstek primátorky Mgr. Petr Laštovička.  V programu nechybělo vystoupení studentů VŠPJ, ukázka výuky branné výchovy z dob totality a diskuse s aktéry tehdejších listopadových a polistopadových událostí, jejíž moderace se chopil známý režisér Igor Chaun.

Rektor VŠPJ ve svém projevu poukázal na fakt, že svoboda a svobodný projev nebyly vždy samozřejmostí, a že je potřeba si toho náležitě vážit. Zdůraznil fakt, že možnost studia také nebyla dříve věcí samozřejmou, tak,  jak je tomu nyní. 

Po úvodních projevech následovalo studentské vystoupení, které vzbudilo nemalé emoce a na všechny přítomné hluboce zapůsobilo. Poté zahrál kytarista ze ZUŠ Jihlava pan Filip Rosický několik skladeb Karla Kryla.

V jedné z učeben VŠPJ byla nachystaná pravá komunistická třída a studenti a návštěvníci akce mohli shlédnout ukázku výuky z dob totality. Branná výchova s nasazováním plynových masek, oblékáním do pláštěnek a nasazování pytlíků na ruce a nohy se zainteresovným "žákům" i divákům velice líbila.

Od 13. hodiny probíhala v aule VŠPJ diskuse s aktéry tehdejších listopadových událostí v Kraji Vysočina, kterou vedl významný český režiser Igor Chaun. Diskutovat a sdělit své osobní příběhy a prožitky přišli pánové MUDr. Pavel Svítil, Petr Kubíček,  PhDr. Pavel Toman a Ing. arch. Martin Laštovička a Ing. Pavel Hron. Jejich vyprávění bylo velmi poutavé a plné emocí z prožitých událostí.

Představení divadla VOKO na téma socialistického zpravodajství, které následovalo po diskuzi s aktéry listopadových událostí, si s vtipnou nadsázkou pohrálo s absurdností tehdejšího myšlení a kontroly projevu.

Program vyvrcholil průvodem k památníku Klíče. Zájemci z řad studentů, zaměstnanců školy a veřejnosti dostali svazek klíčů a s transparenty vyrazili průvodem k památníku. Cestou a následně i u památníku zahrál kytarista Jiří Škrdla další písně z repertoáru K. Kryla a J. Hutky a pan rektor zde položil květiny jménem Vysoké školy polytechnické Jihlava.

 

(Klikněte pro zvětšení)

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá