Rektor VŠPJ zvolen Honorary Vice-President European Association of Clinical Anatomy (EACA)

V Madridu proběhlo ve dnech 24. - 26. 6. 2019 setkání klinických anatomů z celého světa International Congress of Anatomia Clinica, jako společný výroční kongres European Association of Clinical Anatomy (EACA) a International Symposia of Clinical and Applied Anatomy (ISCAA). 

Valné shromáždění EACA na svém zasedání zvolilo prof. MUDr. Václava Báču, Ph.D., do pozice Honorary Vice-President výkonného výboru European Association of Clinical Anatomy, organizace sdružující odborníky v oblasti klinické anatomie z celého světa. Hlavními účely EACA je zvýšit povědomí o vzdělání a výzkumu v klinické anatomii, budovat přátelské vztahy mezi anatomy v tomto oboru. Dále se organizace věnuje zveřejňování vědeckých aktivit v rámci evropských kongresů.

Profesor Báča tak postoupil z pozice Assistant Secretary-General, kterou ve výkonném výboru vykonával předchozích osm let. S nově zastávanou pozicí získal také právo pořádání výročního kongresu EACA, který se koná s dvouletou periodou, a to v roce 2023.

Jde o ocenění práce profesora Báči nejen na poli vědeckém a výukovém, ale také na poli organizačním a popularizačním ve prospěch svého oboru nejen v tuzemsku, ale také v mezinárodním kontextu.

 

Gratulujeme.

 

Foto: zdroj www.jihlavacity.cz

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá