Promoce jsou za námi

Na Vysoké škole polytechnické se sešli čerství absolventi jednotlivých studijních oborů a programů, aby absolvovali své promoce, což jsou slavnostní akty, při kterých je jim předán vysokoškolský diplom a zároveň získávají akademický titul. V letošním roce úspěšne ukončilo studium téměř 350 studentů napříč všemi studijními obory a programy.

"Promoce, akademický akt ukončení několikaletého snažení na poli odborného vzdělávání ve zvoleném studijním programu, mezník dokládající ukončení prvního stupně vysokoškolského vzdělání a rozcestník mezi studijním a praktickým směřováním dalšího životního období. Tímto aktem se odpoutáváte zpod křídel své Alma Mater a vše, co jste se naučili, co jste získali studiem a praxí jdete uplatnit ve svém dalším životě, nabídnout vlastní cestu, realizovat vlastní myšlenky, vize a cíle." Těmito slovy zahájil rektor Václav Báča svůj proslov k čerstvým absolventům.

Od úterý 16. 7. do pátku 19. 7. probíhaly promoční akty napříč všemi obory a programy. V úterý absolvovali tento slavnostní akt čerství absolventi studijního oboru Zdravotně sociální pracovník a Všeobecná sestra a v odpoledních hodinách přišli absolventi oborů Cestovní ruch a Finance a řízení. 

Středa patřila zdravotníkům. Promoce se svými blízkými absolvovali bývalí studenti oborů Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví a následovali absolventky a absolventi oborů Všeobecná sestra a Porodní asistentka.

Čtvrteční den byl pro naší školu ještě o to více významnější, neboť v tento den vypustila VŠPJ do světa prvních 6 absolventů technického programu Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi.

"Jsou to šikovní schopní mladí technici, na které máme výbornou zpětnou vazbu z firem, ve kterých naši studenti během studia absolvovali své odborné praxe", uvedl garant studijního programu, doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D. "Protože všichni tito absolventi již nalezli své zaměstnání, přejeme jim, ale samozřejmě také i všem dalším absolventům, úspěšný start do jejich profesního života", dodává doc. Horák.

V pátek slavnostně odpromovali další studenti oborů Cestovní ruch a Finance a řízení.

Určitě jsme pyšní i na aktivní seniory, kteří úspěšně prošli Univerzitou třetího věku a získali mnoho nových vědomostí a dovedností, které poslouží ke zlepšení kvality jejich života. I tito absolvují své promoce, při kterých nezískávají akademický titul, ale potvrzení o absolvování. 

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá