Rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima navštívil VŠPJ

Univerzita Karlova v rámci projektu Česko! A jak dál?, navštívila Jihlavu. Součástí programu rektora Univerzity Karlovy prof. Tomáše Zimy byla i návštěva naší vysoké školy. 

Projekt Česko! A jak dál? má za cíl definovat zásadní témata České republiky, připravit k nim veřejné diskuse a zapojit do debaty o možných řešení špičkové vědce, odborníky a lidi z praxe a především veřejnost. Dosud univerzita připravila pět debat, ta poslední byla v úterý 4. června v Jihlavě k tématu SUCHO. S renomovanými vědci UK, zástupci Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství, Akademie věd i Povodí Vltavy přišlo debatovat přes osmdesát občanů.

Na https://cuni.cz/UK-9826.html naleznete také krátký videosestřih z diskuze. 

Fotografie z návštěvy na VŠPJ naleznete https://fotogalerie.vspj.cz/fotogalerie-akce/diskuze-cesko-a-jak-dal-2019.

Problému sucha se rektor Zima věnoval na Vysočině celý den

Rektor Univerzity Karlovy prof. Zima se problémem sucha zabýval v Jihlavě celý den. O tom, jak Vysočinu nedostatek vody trápí, ráno diskutoval společně s radou kraje a hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem. Dopoledne navštívil vodárenskou nádrž Mostiště, která je důležitým zásobníkem vody. S vedoucím provozního úseku Petrem Hirschem probíral problémy, které provází snahu stavět další podobné zásobníky vody na území ČR. Následovala návštěva lesa, kde si rektor Zima v doprovodu majitele lesa Antonína Nedomy v praxi prohlédl devastační důsledky kůrovcové kalamity. Odpoledne se setkal s rektorem Vysoké školy polytechnické Jihlava prof MUDr. Václavem Báčou, Ph.D., která se podílela na organizaci veřejné diskuse. Rektoři jednali o vzdělávání v kraji i zvyšování kvality vysokých škol.

 

Studenti rozdávali informace o opatřeních proti suchu 

Studenti Univerzity Karlovy a Vysoké školy polytechnické Jihlava nabízeli veřejnosti celý den informace o tom, jak šetrně zacházet s vodou. Univerzitní stánek, který byl celý den umístěn na jihlavském Masarykově náměstí, poskytoval lidem také informace o možnostech studia na obou vysokých školách. Akce Univerzity Karlovy „Česko! A jak dál?“ v Jihlavě se konala pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka a primátorky města Jihlava MgA. Karolíny Koubové.

Zdroj: Tiskový mluvčí UK

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá