Zapojíme se do projektu P-Tech společnosti IBM

VŠPJ společně s Krajem Vysočina, Střední školou průmyslovou, technickou a automobilní Jihlava a společností Bosch Diesel s.r.o. bude už od začátku nového školního roku partnerem společnosti IBM v projektu P-Tech. Projekt, který má  umožnit propojení firemního a vysokoškolského prostředí, dává mladým lidem možnost rozvíjet jejich schopnosti nejen technické, ale i z oblasti IT.

Pilotně bude  projekt nasazen na jihlavské průmyslové, technické a automobilní škole, v dalších letech bude program rozšířen až na osm dalších středních škol v Kraji Vysočina.

Základem programu je pomoci absolventům středních škol absolvovat profesní přípravu, poskytnout poradenství, ušít praxe na míru a nasměrovat je ke studiu správného oboru na vysoké škole. Školy v rámci projektu mapují dovednosti, které potřebují zaměstnavatelé zanést do učebních osnov. Žáci, kteří během studia projdou P-Techem, po ukončení studia vstupují plně připraveni do pracovního procesu na pozice, ve kterých využijí získané dovednosti.

Memorandum mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Svazem průmyslu a dopravy a Krajem Vysočina o spolupráci v oblasti vzdělávacího programu Cesta k technologiím (P-TECH) slavnostně podepsali ministr Robert Plaga, viceprezidentka Milena Jabůrková a hejtman Jiří Běhounek. 

"Pro Svaz průmyslu je příprava žáků na využívání nových technologií naprostou prioritou. Spolu s tvořivostí, kritickým myšlením a podnikavostí je to základ nejen úspěšné osobní kariéry, ale také podmínka ekonomického úspěchu našeho hospodářství. Jsme hrdí na to, že první P-Techová škola v celé střední a východní Evropě bude v České republice a na Vysočině," uvedla Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Vedení společnosti IBM se rozhodlo projekt nabídnout ve střední a východní Evropě partnerům v Kraji Vysočina. Důvodem je pozice Kraje Vysočina jako leadera veřejné správy ve využívání technologií, dále jeho prověřená a intenzivní spolupráce s partnery v komerční sféře, originální přístup k oblasti vzdělávání - velmi zodpovědný, inovativní, aplikovaný a přijímaný s nadšením. Pro odstartování projektu byla dne 6. 6. 2019 podepsána klíčová Dohoda o spolupráci při rozvoji a podpoře programu Cesta k technologiím (P-TECH) mezi společností IBM, Krajem Vysočina, Střední školou průmyslovou, technickou a automobilní Jihlava, Vysokou školou polytechnickou Jihlava a společností Bosch Diesel s.r.o.

"O větší zapojení mladých lidí do výuky usilujeme dlouhodobě, a proto podporujeme aktivizující metody a přímou spolupráci s firmami. Nabídka IBM v programu P-Tech plně do této koncepce zapadá. Jsme hrdí na to, že figurujeme mezi prvními partnery tohoto projektu v zemích střední a východní Evropy," říká Jana Fialová, radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu.

"Všichni partneři Dohody o spolupráci na projektu P_TECH jsou připraveni projekt maximálně využívat. Vybráni byli partneři, kteří mají obrovský potenciál pro přípravu mladé generace pro moderní průmysl," doplnil hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Zdroj: Krajský úřad Kraje Vysočina

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá