Proběhl výměnný česko-ukrajinský pobyt studentů a akademických pracovníků

Již sedmým rokem pokračuje spolupráce Katedry cestovního ruchu VŠPJ a Fakulty cestovního ruchu Užhorodské národní univerzity. Od roku 2013 do roku 2018 proběhlo již jedenáct týdenních výměnných pobytů. V letošním roce navštívila skupina ukrajinských kolegů Jihlavu ve dnech 13. - 16. května. 

Letošní studentský workshop byl na téma "Kulturní cestovní ruch Vysočiny a Zakarpatské Ukrajiny". Za každou z univerzit se ho zúčastnilo deset studentů a dva akademičtí pracovníci. Oficiální program byl slavnostně zahájen paní prorektorkou pro strategii a vnější vztahy Alenou Štěrbovou a naši ukrajinští hosté byli také přijati panem radním Kraje Vysočina Martinem Hyským a paní vedoucí Oddělení kanceláře hejtmana Kateřinou Svobodovou.

Studenti byli rozděleni do pěti mezinárodně smíšených týmů, které se zabývaly problematikou kulturního života a kulturních zvyklostí, historickými pamětihodnostmi a jinými atraktivitami obou regionů. Zároveň měli možnost srovnat podmínky studia na partnerské škole. 

V rámci bohatého programu navštívili studenti s doprovodem město Telč, které je zapsané na seznamu památek UNESCO a nechyběla ani prohlídka jihlavské ZOO. Mimo Vysočinu strávili studenti celý den na terénní exkurzi v Praze, kde absolvovali prohlídku historických památek centra Prahy, při které plnili zadané úkoly průvodcovské činnosti a připravovali podklady pro závěrečné prezentace.

Spolupráce vyvrcholila přehlídkou jednotlivých prezentací a vyhlášením vítězné prezentace. 

Dle reakcí účastníků obou vysokých škol se setkání i přes nepřízeň počasí vydařilo a tito studenti a učitelé se znovu setkají v září 2019 tentokráte již v Užhorodu.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá