Zrušení přijímacího řízení pro obory PA (K) a KPPA (K) pro akademický rok 2019 / 2020

Z rozhodnutí pana rektora VŠPJ prof. MUDr. Václava Báči, Ph.D. a v souladu s Podmínkami přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020, které schválil Akademický senát VŠPJ dne 12. 12. 2018, se ruší přijímací řízení pro kombinované formy studia u studijních oborů: Porodní asistentka (5341R007) a Komunitní péče v porodní asistenci (5345T033).

Všem uchazečům, kteří již zaplatili správní poplatek ve výši 450,- Kč za přihlášku k uvedeným oborům, bude poplatek ve stejné výši navrácen na účet, ze kterého byl uhrazen.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá