Zasedání Rady studentů Kraje Vysočina

Rada studentů řeší aktuální problémy studentů SŠ v kraji. Na svém posledním zasedání (30.1.2019) řešili např. tato témata:  jak zlepšit rétoriku u studentů, na jeden den studentem VŠ, jak zábranit odlivu studentů z kraje, lepší provázanost spojů v rámci kraje nebo jak udržet zdravotnický personál v kraji, atd.

Rada studentů funguje v součinnosti s Krajem Vysočina, který jim ale do setkávání a fungování nezasahuje, pouze je organizačně podporuje a příp. zajišťuje setkání s osobami, kompetentními pro projednávaná témata.

Protože se setkání uskuteční na naší akademické půdě, zahájí studentům jejich zasedání pan rektor krátkým proslovem.

       

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá