150. zasedání Pléna České konference rektorů

Dne 25. dubna 2019 se v Hotelu Gustav Mahler v Jihlavě péčí VŠPJ uskuteční 150. zasedání Pléna České konference rektorů. 

Čestnými hosty budou např. ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Robert Plaga, Ph.D., náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro řízení sekce EU a ESIF PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. a rektor nejstarší české univerzity, Univerzity Karlovy, prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA.

Nosným tématem bude diskuse s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a jeho náměstky nad aktuální problematikou vysokého školství v České republice.

Výstupy dopoledního jednání budou prezentovány na odpolední tiskové konferenci.

Na toto a další témata bude pan rektor hovořit v živém vysílání v Českém rozhlase Vysočina dne 18. 4. 2019 od 11:00 hodin.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá