Zdokonalení oboru cestovní ruch na VŠPJ

K 31. květnu 2012 byl ukončen tříletý projekt „Komplexní inovace oboru cestovní ruch na Vysoké škole polytechnické Jihlava“. Výstupem projektu je nabídka nových specializací, předmětů a studijních opor ověřená pilotní výukou a určená pro stávající i nové studenty prezenční nebo kombinované formy studia.

 „Cílem projektu bylo zejména zvýšit uplatnitelnost absolventů na pracovním trhu zlepšením jejich klíčových kompetencí. Inovativnost rovněž spočívá v tom, že projekt školy řešil aktualizaci a diferenciaci studia vytvářením specializací v rámci oboru cestovní ruch, což je i v souladu s požadavky Akreditační komise. Kromě obecného ekonomického vzdělání dostávají studenti možnost výběru specializačního studia zaměřeného např. na Podnikání v cestovním ruchu, Lázeňství a wellness, Veřejnou správu v cestovním ruchu,  Management volného času, Šetrné formy cestovního ruchu nebo Informační systémy v cestovním ruchu,“ vysvětluje docent Jiří Vaníček, hlavní manažer projektu.   

Vedoucí katedry cestovního ruchu VŠPJ Eva Janoušková doplňuje: „realizace projektu kromě hlavního výstupu také umožnila zajistit celosemestrální přednášky zahraničních akademických pracovníků z vysokých škol ze Slovenska nebo Polska, specializované přednášky odborníků z praxe, propojit pracovníky v oblasti vzdělávání v cestovním ruchu ze středních a vysokých škol, anebo zahájit vydávání odborného online časopisu Studia Turistica“.

Formou oponentur, zpracováním dílčích studijních opor nebo spoluprací ve tvůrčí činnosti se na projektu jako partner podíleli akademičtí pracovníci z Univerzity Hradec Králové.

Projekt s rozpočtem 4,7 mil. Kč byl financován ze zdrojů Evropského sociálního fondu - Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá