Od fyzikální podstaty zvuku ke sluchovému vjemu a interpretaci

  • Datum konání: 13. 06. 2017
  • Jednací místnost kanceláře rektora

V případě zvuku je prvním krokem pro interpretaci jeho významu sluchový vjem. Nepřekvapí nás, že na nejvyšší kognitivní úrovni se mohou interpretace téhož komplexního podnětu (například řeči) lišit. Roztomilým příkladem budiž česko-francouzské manželství mého přítele, kde manželova slabika "no" znamená ano, zatímco stejná manželčina slabika představuje "ne". Méně zřejmé už ale může být, že i každý elementární fyzikální parametr zvukového podnětu je vnímán v závislosti na mnoha externích i interních faktorech. Sluchový systém také z podnětu mnoho informací odstraňuje a na druhé straně vjem obohacuje o aspekty, jež v podnětu nejsou přítomny. Při tom všem je zároveň sluchový systém schopen tak komplexních úkolů jakým nesporně je porozumění řeči nezávisle na její intenzitě, absolutní výšce či rušivém pozadí. Z hlediska neurofyziologie, psychoakustiky a audiologie tyto jevy představují velmi zajímavé problémy; některé z nich, včetně určitých paradoxů a přesahů do diagnostiky sluchu, budou představeny i v tomto příspěvku.

 

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá