Seminář na téma Living Heart Project

  • Datum konání: 17. 05. 2017
  • Jednací místnost kanceláře rektora

VŠPJ je jedním z členů mezinárodního projektu Living Heart Project jehož primárním cílem je vytvoření trojrozměrného modelu srdce simulující reálnou činnost v rámci celosvětového projektu Living Heart. Tento virtuální model může sloužit pro virtuální testování prototypů zdravotnických prostředků či implantátů, k ověření účinků konkrétních postupů nebo přizpůsobení léčby konkrétnímu pacientovi. Projekt v roce 2014 spustila společnost Dassault Systèmes, která dodává simulační software pro řadu průmyslových odvětví. Firmě se podařilo do projektu zapojit celou řadu špičkových institucí a specialistů. Sdružila techniky, klinické specialisty, ale i amerického regulátora FDA. Počítačový model ve 3D je nastavený tak, že geometricky i chováním odpovídá srdci zdravého muže. Materiálové vlastnosti jsou reálně naměřená data, která jsou do modelu implementována. V modelu je zaveden proces šíření elektrického signálu, práce obou síní a komor, chlopní a vše funguje jako dobře naladěný stroj.  Pro praxi je model přínosný tím, že dokáže nasimulovat například infarkt a jeho důsledky na fyziologii funkce. Výstupy z modelu potom mohou využít lékaři, kteří hledají nejlepší řešení léčby. Stejně tak to může fungovat i naopak, kdy lékaři znají projevy nemoci, ale nevědí, kde přesně v srdci problém vzniká. Cílem přednášky je podrobnější představení modelu a otevření diskuse na možném zapojení pracovníků do celého projektu.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá