Mezinárodní studentský workshop "Výzkum cestovního ruchu ve zvláště chráněném území"

  • Datum konání: 03. 09. 2012 - 07. 09. 2012

Cílem workshopu je provedení pilotního průzkumu udržitelnosti cestovního ruchu v národním parku Podyjí v návaznosti na teoretický model Butlerova životního cyklu destinace cestovního ruchu. Partnery akce jsou FHWien University of Applied Sciences of WKW a Univerzita Palackého v Olomouci.

V průběhu workshopu studenti oboru Cestovní ruch absolvují přednášky odborníků se zaměřením na problematiku udržitelného rozvoje a výzkumu cestovního ruchu, zúčastní se odborných exkurzí po územích obou národních parků a v mezinárodních týmech zrealizují zadané terénní výzkumy. Získaná data budou zpracována, vyhodnocena a na závěr workshopu jednotlivé mezinárodní studentské týmy prezentují zjištěné závěry svých výzkumných úloh.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá