Výroční shromáždění České konference rektorů

  • Datum konání: 20. 02. 2014 - 21. 02. 2014

Česká konference rektorů (ČKR) je orgánem reprezentace vysokých škol České republiky složeným z představitelů veřejných, soukromých a státních vysokých škol a  zajišťuje jejich společný postup v zásadních záležitostech týkajících se rozvoje vzdělanosti, vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti, rozvoje vysokých škol a jejich studentů, akademických pracovníků a dalších zaměstnanců.

ČKR pečuje o prosazování zájmů vysokých škol České republiky ve veřejném životě a při jednání se státními i nestátními orgány v České republice, zejména s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a s Radou vysokých škol. Udržuje styky se zahraničními Konferencemi rektorů a s mezinárodními organizacemi vysokých škol.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá