Propojení teorie a praxe v ošetřovatelství

  • Datum konání: 23. 01. 2014
  • aula

Moderní ošetřovatelství vychází z holismu a zaměřuje se na udržení a podporu zdraví, navrácení zdraví a rozvoj soběstačnosti, zmírňování utrpení nevyléčitelně nemocných a zajištění klidného umírání a smrti. Sestra respektuje pacientova práva, jeho autonomii a sociální status.

Ošetřovatelský proces je racionální metoda poskytování ošetřovatelské péče. Představuje sérii plánovaných činností a myšlenkových algoritmů, které ošetřovatelští profesionálové  používají k posouzení stavu individuálních potřeb klienta, rodiny nebo komunity, k plánování, realizaci a vyhodnocení účinnosti ošetřovatelské péče. Sestry a ostatní pracovníci nelékařských profesí pozorováním pacienta a rozhovorem s pacientem nebo jeho rodinou získávají aktuální informace, které jsou nezbytné pro zahájení ošetřovatelské péče (sestavení plánu ošetřovatelské péče). Postupy při vedení ošetřovatelské dokumentace se řídí dle platných zákonných norem. Spolu s lékařskou dokumentací tvoří celek, který je dokladem o léčebné a ošetřovatelské péče u konkrétního pacienta.

 

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá