Vizitka provozního pracovníka

FOTO
Jméno a příjmení Mgr. Martina Tomšů
Status Provozní zaměstnanec
Funkce Vedoucí pracovník
Pracoviště Oddělení marketingu a propagace
Telefon +420 567 141 153
E-mail martina.tomsu@vspj.cz
Místnost 2N058

Projekty

Dotační titul

Externě financované projekty

Rozvoj a posílení pozice NOCI VĚDCŮ jako platformy pro systematickou celoroční prezentaci a popularizaci vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti vysokých škol v ČR

Upravit 01.01.2023 - 31.12.2023
Hlavním cílem projektu je rozvoj a posílení pozice popularizační akce Noc vědců jako platformy pro systematickou celoroční prezentaci a popularizaci vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti vysokých škol v ČR.

Vedoucí projektu: Mgr. Martina Tomšů

Celková částka: 878 319,00 CZK

Dotační titul: Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy

Žadatel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Partneři: České vysoké učení technické v Praze, Ostravská univerzita, Česká zemědělská univerzita v Praze, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Slezská univerzita v Opavě, Technická univerzita v Liberci, Univerzita Hradec Králové, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Karlova, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Pardubice, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Vysoká škola ekonomická v Praze, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Vysoké učení technické v Brně, Západočeská univerzita v Plzni, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Sportujeme s VŠPJ 2023

Upravit 01.05.2023 - 30.06.2023
Obsahem projektu je ukázka různých méně dostupných pohybových aktivit a atraktivit, které si mohou všichni účastníci dle svého zájmu sami vyzkoušet. V nabídce budou již osvědčené nafukovací atrakce (lidský stolní fotbal, překážková dvojdráha), lezecké aktivity (mobilní samonosná lezecká stěna) a další doplňkové aktivity (např. hokej, softball, baseball, taekwondo, workoutové cvičení a posilování s vahou vlastního těla, ukázky a nácvik akrobatických prvků parkouru atd.) Lidský stolní fotbálek, jakožto turnajová aktivita, bude organizován a primárně určen pro setkání studentů jihlavských i mimo jihlavských škol. Po skončení turnaje bude fotbálek stejně jako všechny ostatní aktivity volně přístupný bez předchozí rezervace široké veřejnosti. Akce bude komentována zkušenými moderátory. Memoriál rektora Jirků proběhne jako třídenní akce cílená zejména na popularizaci všestrannosti pohybových aktivit – baseball představuje kombinaci běhu, hodu, koordinace a logického myšlení. Předpokládáme účast klubů ze Slovenska, Rakouska, Polska a domácího týmu, turnaj proběhne ve třech dnech a během zápasů budou probíhat také popularizační akce, do kterých se bude moci zapojit široká veřejnost a vyzkoušet si jednotlivé pohybové součásti hry (odpal, běh po metách, hody na cíl, apod.). Součástí bude slavnostní zahájení a vyhlášení.

Vedoucí projektu: prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D.

Celková částka: 255 085,00 CZK

Dotační titul: Fond Vysočiny

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá