Vizitka provozního pracovníka

FOTO
Jméno a příjmení Ing. Stanislava Lemperová
Status Provozní zaměstnanec
Pracoviště Projektové centrum
Telefon +420 567 141 306
E-mail stanislava.lemperova@vspj.cz
Místnost 1N065

Projekty

Dotační titul

Externě financované projekty

Inkubátor projektového managementu mezinárodních grantů

Upravit 01. 01. 2020 - 31. 12. 2020

Zapojené vysoké školy mají vytvořené schopné portfolio projektové podpory v oblasti národní grantů, jsou úspěšnými žadateli a řešiteli v operačních programech (např. OP VVV, OP Z, OP PIK…) i na úrovni přeshraniční spolupráce (Interreg). V této roli se projektový management orientuje v jednotlivých dotačních možnostech, výzvách, terminologii i procesech při realizaci projektů a je dobrou podporou celé akademické obci.

V oblasti mezinárodních grantů typu H2020 jsou však zapojené vysoké školy nezkušené, případně velmi neúspěšné z důvodu nezkušeného projektového managementu. Projekt nemá ambici řešit VaV potenciál pro excelentní výzkum v rámci H2020, ale zaměřuje se na projektovou podporu, která je podstatným nástrojem pro získání dotace a následné řešení projektu.

Cíl projektu

Vytvořit projektové zázemí (project support) pro každou zapojenou univerzitu pro podávání mezinárodních grantů

  • Bez ohledu na VaV potenciál VŠ (předpokladem je, že VŠ má minimálně 1 ohnisko pro excelentní výzkum)
  • Být připraven, orientovat se v terminologii, procesech, možnostech mezinárodních grantů, resp. výzvách
  • Vybudovat efektivní tým v celém životním cyklu mezinárodních projektu

Zapojení VŠPJ do těchto aktivit:

1. Mezinárodní vzdělávací akce

Povinná aktivita

1 účastník za VŠPJ se zúčastní 2 mezinárodních vzdělávacích akcí trvajících nejdéle 5 dnů zaměřené na problematiku mezinárodních grantů, případně konkrétně na Horizon 2020 nebo na připravovaný navazující Horizon Europe. Na akcích se účastníci seznámí s odbornou problematikou a bude zde potenciál navázat spolupráci se zahraničními projektovými centry VŠ.

Vytipované vzorové akce:

  • Horizon 2020 Proposal Development (Akce pořádaná Europa Media se zaměřením na porozumění všech aspektů přípravy projektů do dotačního programu H2020)
  • Project Management for EU Funded Projects (Kurz Project Management for EU Funded Projects je pořádaný European Academy for Taxes, Economics and Law a je zaměřen na požadavky Evropské komise ve vztahu k řízení projektů financovaných EU v celém jejich životním cyklu, to je od rozhodnutí o udělení dotace až po závěrečný audit projektu. Program obsahuje i témata týkající se správné přípravy projektové žádosti tak, aby byl projekt životaschopný, aby se řešitel vyhnul následným problémům a aby projekt, tak jak byl sestaven, mohl být doveden k úspěšnérealizaci.)
  • International Grant Academy (Akce pořádaná EU Grant Academy se sídlem ve Slovinsku zaměřená na všechny aspekty přípravy konkurenceschopného projektu pro Horizont 2020 a další programy financované Evropskou unií.)

 

2. Infoday

Povinná aktivita

Informační seminář na poptávku. Odborné zajištění bude provedeno Technologickým centrem AV ČR, což je předem předjednáno. S ohledem na to, že výzvy H2020 již prakticky končí, bude seminář zaměřen na nový rámcový program Horizon Europe, jehož první výzvy by měly být vyhlášeny v lednu 2021. Ze strany TC AV ČR bude připravena obsahová stránka semináře (bezúplatně), organizační zajištění bude zajištěno jednou z partnerských VŠ. ZA VŠPJ cca 4 osoby

 

3. Setkání partnerských VŠ – sdílení zkušeností

Povinná aktivita

2 denní setkání všech partnerských VŠ, na kterém budou sdíleny zkušenosti s budování projektového managementu mezinárodních grantů. Bude diskutováno:

Jaké problémy se na jednotlivých školách s vytvářením personálního portfolia vyskytly a jak byly řešeny?

Které zahraniční stáže doporučujete pro získání maximálně efektivního vzdělání?

Jaké poznatky jste na zahraniční stáži načerpali?

Jaké vnitřní procesy na domovské VŠ jste upravily a jak?

Kde vidíte potenciál pro založení VaV konsorcia k podání grantu pro následující rok?

za VŠPJ cca 4 osoby

4. Koordinace aktivit dílčí části

Povinná aktivita

Jedná se o organizační zajištění všech předchozích aktivit, komunikace s partnery projektu, komunikace uvnitř VŠ k nastavení jednotlivých aktivit.

 

 

 

 

Vedoucí projektu: Ing. Stanislava Lemperová

Celková částka: 188000 CZK

Dotační titul: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Partneři: VŠPJ

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá