Vizitka akademického pracovníka

Fotografie doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.
Jméno a příjmení doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.
Status Akademický pracovník
Funkce Vedoucí pracovník
Pracoviště Katedra technických studií
Pracovní zařazení docent
Telefon +420 567 141 130
Mobilní telefon 604128156
E-mail zdenek.horak@vspj.cz
Místnost 3N024

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
pondělí
10:00 - 11:30 Konzultace prosím domlouvejte předem elektronicky na e-mail: zdenek.horak@vspj.cz nebo tel: +420 773 778 948. Děkuji

Publikační činnost

Článek v databázi Web of Science

2020

Horák, Z., Dvořák, K., Zárybnická, L., Vojáčková, H., Dvořáková, J., & Vilímek, M. (2020). Experimental Measurements of Mechanical Properties of PUR Foam Used for Testing Medical Devices and Instruments Depending on Temperature, Density and Strain Rate. Materials, 13(20), 4560. doi: 10.3390/ma13204560

2017

Marvan, J., Horák, Z., Vilímek, M., Horný, L., Kachlík, D., & Báča, V. (2017). Fixation of distal fibular fractures: A biomechanical study of plate fixation techniques. ACTA OF BIOENGINEERING AND BIOMECHANICS, 19(1), 33-39. doi: 10.5277/ABB-00557-2016-02
Srnec, R., Horák, Z., Sedláček, R., Sedlinská, M., Krbec, M., & Nečas, A. (2017). Comparison between the Range of Movement Canine Real Cervical Spine and Numerical Simulation - Computer Model Validation. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca, 84(2), 133-137.
Nečas, L., Hrubina, M., Cibula, Z., Běhounek, J., Křivánek, S., & Horák, Z. (2017). Fatigue failure of the sliding hip screw – clinical and biomechanical analysis. Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering, 20(12), 1364-1372. doi: 10.1080/10255842.2017.1363192
Castro, E., Konvičková, S., Daniel, M., & Horák, Z. (2017). Identification of the critical level of implantation of an osseointegrated prosthesis for above-knee amputees. Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering, 20(14), 1494-1501. doi: 10.1080/10255842.2017.1380799

2016

Vilímek, M., Horák, Z., & Báča, V. (2016). Force Ratio in Masticatory Muscles after Total Replacement of the Temporomandibular Joint. Acta of Bioengineering and Biomechanics, 18(3), 131-136. doi: 10.5277/ABB-00467-2015-03
Bartoška, R., Báča, V., Horák, Z., Hrubina, M., Skála-Rosenbaum, J., Marvan, J., Kachlík, D., & Džupa, V. (2016). The importance of intramedullary hip nail positioning during implantation for stable pertrochanteric fractures: biomechanical analysis. Surgical and Radiologic Anatomy, 38(5), 577-585. doi: 10.1007/s00276-015-1595-4
Brzobohatá, H., Krajíček, V., Horák, Z., Sedlák, P., & Velemínská, J. (2016). Diachronic changes in size and shape of human proximaltibia in Central Europe during the latest 1200 years. HOMO- Journal of Comparative Human Biology, 67(6), 433-446.
Brzobohatá, H., Krajíček, V., Horák, Z., & Velemínksá, J. (2016). Sexual Dimorphism of the Human Tibia through Time: Insights into Shape Variation Using a Surface-Based Approach. PLOS ONE, 11(11), 166461-166475.

2015

Hrubina, M., Horák, Z., Skoták, M., Letocha, J., Báča, V., & Džupa, V. (2015). Assessment of complications depending on the sliding screw position - finite element method analysis. Bratislava Medical Journal, 116(5), 302-310. doi: 10.4149/BLL_2015_057
Horný, L., Netušil, M., & Horák, Z. (2015). Limit point instability in pressurization of anisotropic finitely extensible hyperelastic thin-walled tube. International Journal of Non-Linear Mechanics, 77(-), 107-114. doi: 10.1016/j.ijnonlinmec.2015.08.003

Článek v databázi SCOPUS

2019

Nečas, L., Hrubina, M., Melišík, M., Cibula, Z., Olgun, D., & Horák, Z. (2019). Is primary fixation with the sliding hip screw introduced into the non-ideal position sufficient for stable pertrochanteric fracture stabilisation? A biomechanical evaluation and experimental study. Periodica Polytechnica Mechanical Engineering, 63(2), 140-147. doi: 10.3311/PPme.13259

Kapitola v odborné knize

2019

Horák, Z., & Báča, V. (2019). Biomechanika proximálního femuru. In Zlomeniny proximálního femuru (47-52). Praha: Galén.

Ostatní knihy a učební texty

2018

Horák, Z., Čapek, L., Horný, L., Vilímek, M., Hájek, P., Henyš, P., Hynčík, L., Jonášová, A., & Vimmr, J. (2018). Biomechanika člověka. Praha: Grada Publishing, a.s.

Užitný vzor nebo průmyslový vzor

2020

Krejčí, I., Zezulka, F., & Horák, Z. (2020). Zapojení pro řízení elektromotoru pro letecké aplikace.

2018

Horák, Z., & Dupalová, J. (2018). Dětská předloketní berle.

2016

Horák, Z. (2016). Dřík femorální komponenty totální náhrady kyčelního kloubu s optimalizovanou tuhostí své střední části.
Horák, Z. (2016). Pojistný závit pro kostní šrouby.
Horák, Z. (2016). Profil závitu pro kostní šrouby.

Projekty

Dotační titul

Externě financované projekty

Nadaní studenti 2020/2021

Upravit 01. 09. 2020 - 30. 11. 2021

Cílem předloženého projektu je podpořit u nadaných studentů středních škol zájem o vzdělání, vědu a výzkum v širokém spektru zdravotních, ekonomických a technických oborů. Dalším dílčím cílem projektu je vytipování kvalitních studentů SŠ a umožnit jim zapojení do projektové spolupráce s jedinou veřejnou vysokou školou v kraji. V neposlední řadě je to i rozšíření a prohloubení spolupráce
VŠPJ se středními školami a s Krajem Vysočina. VŠPJ jako regionální vysoká škola má dlouhodobý zájem na podpoře studentů středních škol tak, aby si tito studenti mohli dále rozšiřovat své znalosti a seznámili se s prostředím a bylo jim ukázáno technologické zázemí a tím i možnosti, které nabízí studium na Vysoké škole polytechnické Jihlava. Při řešení projektů budou studenti seznámeni nejen s danou odbornou problematikou, ale i se základy metod vědecké práce, týmové spolupráce a prezentačních dovedností.

V rámci projektu je připravena celá řada dále podrobně popsaných dílčích projektů, které vede akademický pracovník VŠPJ, který zde působí jako odborný garant a mentor pracující se skupinkou studentů SŠ. Náročnost projektů odpovídá znalostem a dovednostem studentů SŠ tak, aby bylo reálné dosažení deklarovaných výstupů projektu. Dílčí projekty jsou koncipovány tak, že na jejich realizaci se
mohou podílet studenti z jedné či více SŠ současně, kdy se v projektech počítá i se zapojením vyučujících ze SŠ. VŠPJ je připravena v případě zájmu realizovat všechny dále uvedené dílčí projekty, ale projekt je připraven tak, že je možné v případě zvýšeného zájmu studentů o některé konkrétní projekty navýšit jejich kapacitu.

Vedoucí projektu: doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.

Celková částka: 1373000 CZK

Dotační titul: Kraj Vysočina

Vývoj kol a brzd pro podvozky malých a středních letadel

Upravit 01. 01. 2018 - 30. 06. 2020

Cílem je vyvinout nová kola a brzdy pro podvozky letounů do max. 25 pasažéru a hmotnost do 7,5 tun. Jedná se zejména o 3 bodový typ podvozků s bržděnými koly hlavního podvozku. Vzniknou prototypy kol hlavního podvozku, dále prototypy brzdy pro kola. Prototypy vzniknou pro představitele letadel o hmotnosti cca 4,5 tuny s přistávací rychlostí cca 215 km/hod., brždění od cca 180 km/hod., brzdná energie cca 5,6 MJ. Brzdy jsou hydraulicky ovládané. U kol bude řešen materiál kol, těsnění a uložení v ložiscích. Vyřešena bude problematika signalizace teplotního zatížení kol. Bude rovněž řešena optimalizace konstrukce z hlediska šíření tepla od třecího páru jak do brzdy, tak do kol.

Vedoucí projektu: doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.

Celková částka: 16800000 CZK

Dotační titul: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), program TRIO

Partneři: VŠPJ, Jihlavan a.s., Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

Podpora Kraje Vysočina rozvoji Vysoké školy polytechnické Jihlava v letech 2017-2021 s cíle zvýšení konkurenceschopnosti studentů školy na trhu práce

Upravit 01. 10. 2017 - 31. 12. 2021

Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ) je veřejná vysoká škola zaměřená na aplikovanou vzdělanost, jejímž posláním je poskytovat odborně různorodé studijní programy zaměřené zejména na potřeby regionálního trhu práce.

Projetk povede ke snížení dopadu popsaných negativních vlivů na realizaci Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti VŠPJ, a tedy na naplňování dlouhodobých cílů školy dominantně v souladu s potřebami Kraje Vysočina.

reg. číslo ID O02268.0001

Vedoucí projektu: doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.

Celková částka: 16675000 CZK

Dotační titul: Kraj Vysočina

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá