Vizitka akademického pracovníka

Fotografie doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.
Jméno a příjmení doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.
Status Akademický pracovník
Funkce Vedoucí pracovník
Pracoviště Katedra technických studií
Pracovní zařazení docent
Telefon +420 567 141 130
Mobilní telefon 604128156
E-mail zdenek.horak@vspj.cz
Místnost 3N024

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
úterý
09:00 - 10:30 Konzultace prosím domlouvejte předem elektronicky na e-mail: zdenek.horak@vspj.cz nebo tel: +420 773 778 948. Děkuji

Publikační činnost

Článek v databázi Web of Science

2017

Castro, E., Konvičková, S., Daniel, M., & Horák, Z. (2017). Identification of the critical level of implantation of an osseointegrated prosthesis for above-knee amputees. Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering, 20(14), 1494-1501. doi: 10.1080/10255842.2017.1380799
Srnec, R., Horák, Z., Sedláček, R., Sedlinská, M., Krbec, M., & Nečas, A. (2017). Comparison between the Range of Movement Canine Real Cervical Spine and Numerical Simulation - Computer Model Validation. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca, 84(2), 133-137.
Nečas, L., Hrubina, M., Cibula, Z., Běhounek, J., Křivánek, S., & Horák, Z. (2017). Fatigue failure of the sliding hip screw – clinical and biomechanical analysis. Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering, 20(12), 1364-1372. doi: 10.1080/10255842.2017.1363192
Marvan, J., Horák, Z., Vilímek, M., Horný, L., Kachlík, D., & Báča, V. (2017). Fixation of distal fibular fractures: A biomechanical study of plate fixation techniques. ACTA OF BIOENGINEERING AND BIOMECHANICS, 19(1), 33-39. doi: 10.5277/ABB-00557-2016-02

2016

Bartoška, R., Báča, V., Horák, Z., Hrubina, M., Skála-Rosenbaum, J., Marvan, J., Kachlík, D., & Džupa, V. (2016). The importance of intramedullary hip nail positioning during implantation for stable pertrochanteric fractures: biomechanical analysis. Surgical and Radiologic Anatomy, 38(5), 577-585. doi: 10.1007/s00276-015-1595-4
Brzobohatá, H., Krajíček, V., Horák, Z., Sedlák, P., & Velemínská, J. (2016). Diachronic changes in size and shape of human proximaltibia in Central Europe during the latest 1200 years. HOMO- Journal of Comparative Human Biology, 67(6), 433-446.
Brzobohatá, H., Krajíček, V., Horák, Z., & Velemínksá, J. (2016). Sexual Dimorphism of the Human Tibia through Time: Insights into Shape Variation Using a Surface-Based Approach. PLOS ONE, 11(11), 166461-166475.
Vilímek, M., Horák, Z., & Báča, V. (2016). Force Ratio in Masticatory Muscles after Total Replacement of the Temporomandibular Joint. Acta of Bioengineering and Biomechanics, 18(3), 131-136. doi: 10.5277/ABB-00467-2015-03

2015

Hrubina, M., Horák, Z., Skoták, M., Letocha, J., Báča, V., & Džupa, V. (2015). Assessment of complications depending on the sliding screw position - finite element method analysis. Bratislava Medical Journal, 116(5), 302-310. doi: 10.4149/BLL_2015_057
Horný, L., Netušil, M., & Horák, Z. (2015). Limit point instability in pressurization of anisotropic finitely extensible hyperelastic thin-walled tube. International Journal of Non-Linear Mechanics, 77(-), 107-114. doi: 10.1016/j.ijnonlinmec.2015.08.003

Ostatní knihy a učební texty

2018

Horák, Z., Čapek, L., Horný, L., Vilímek, M., Hájek, P., Henyš, P., Hynčík, L., Jonášová, A., & Vimmr, J. (2018). Biomechanika člověka. Praha: Grada Publishing, a.s.

Užitný vzor nebo průmyslový vzor

2018

Horák, Z., & Dupalová, J. (2018). Dětská předloketní berle.

2016

Horák, Z. (2016). Dřík femorální komponenty totální náhrady kyčelního kloubu s optimalizovanou tuhostí své střední části.
Horák, Z. (2016). Profil závitu pro kostní šrouby.
Horák, Z. (2016). Pojistný závit pro kostní šrouby.

Projekty

Dotační titul

Externě financované projekty

Vývoj kol a brzd pro podvozky malých a středních letadel

Upravit 01. 01. 2018 - 30. 06. 2020

Cílem je vyvinout nová kola a brzdy pro podvozky letounů do max. 25 pasažéru a hmotnost do 7,5 tun. Jedná se zejména o 3 bodový typ podvozků s bržděnými koly hlavního podvozku. Vzniknou prototypy kol hlavního podvozku, dále prototypy brzdy pro kola. Prototypy vzniknou pro představitele letadel o hmotnosti cca 4,5 tuny s přistávací rychlostí cca 215 km/hod., brždění od cca 180 km/hod., brzdná energie cca 5,6 MJ. Brzdy jsou hydraulicky ovládané. U kol bude řešen materiál kol, těsnění a uložení v ložiscích. Vyřešena bude problematika signalizace teplotního zatížení kol. Bude rovněž řešena optimalizace konstrukce z hlediska šíření tepla od třecího páru jak do brzdy, tak do kol.

Vedoucí projektu: doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.

Celková částka: 16800000 CZK

Dotační titul: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), program TRIO

Partneři: VŠPJ, Jihlavan a.s., Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

Podpora Kraje Vysočina rozvoji Vysoké školy polytechnické Jihlava v letech 2017-2021 s cíle zvýšení konkurenceschopnosti studentů školy na trhu práce

Upravit 01. 10. 2017 - 31. 12. 2021

Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ) je veřejná vysoká škola zaměřená na aplikovanou vzdělanost, jejímž posláním je poskytovat odborně různorodé studijní programy zaměřené zejména na potřeby regionálního trhu práce.

Projetk povede ke snížení dopadu popsaných negativních vlivů na realizaci Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti VŠPJ, a tedy na naplňování dlouhodobých cílů školy dominantně v souladu s potřebami Kraje Vysočina.

reg. číslo ID O02268.0001

Vedoucí projektu: doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.

Celková částka: 16675000 CZK

Dotační titul: Kraj Vysočina

Vývoj a optimalizace elektromechanické vzpěry pro ovládání řídících ploch letadel za účelem zvýšení životnosti a bezporuchovosti v bezúdržbovém provozu

Upravit 01. 01. 2017 - 31. 12. 2019

Cílem projektu je zvýšení životnosti a spolehlivosti lineárního elektromechanického pohonu - trimovací vzpěry - pro letecké aplikace (ovládání
řídících ploch letadel). Konkrétním cílem je dosažení životnosti 30 000 letových hodin. Cíle projektu budou dosaženy zejména zvýšením životnosti šnekových převodů aplikací speciální PVD antifrikční vrstvy, použitím bezkomutátorového elektromotoru pro pohon, a optimalizací celkového konstrukčního uspořádání. Jako představitel elektromechanických lineárních pohonů - aktuátorů bude vybráno zařízení pro ovládání trimovacích ploch letadel, které je umístěné na křídlech a aerodynamických kormidel.

Finanční spoluúčast VŠPJ celkem 466 280,-Kč

Vedoucí projektu: doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.

Celková částka: 14666280 CZK

Dotační titul: Technologická agentura České republiky (TAČR)

Partneři: SHM, s. r. o., VŠPJ

Modelování fyzikálních dějů při obrábění nekovových materiálů

Upravit 01. 01. 2017 - 31. 12. 2019

S rostoucím rozvojem technologií úzce souvisí vývoj nových nekovových materiálů, které zvyšují užitné vlastnosti výrobků. S tímto rozvojem nekovových materiálů ovšem vyvstává potřeba detailních znalostí technologie jejich strojního obrábění. Nekovové materiály mají velmi rozdílné mechanické vlastností, které zásadním způsobem ovlivňují možnosti jejich obrábění. Podrobné znalosti fyzikálních procesů, které vznikají při obrábění, jsou klíčové pro stanovení optimálních řezných parametrů během výroby. Podmínky vznikající při obrábění kovových materiálů jsou zdokumentovány velmi podrobně, naprosto odlišná situace je ovšem v případě obrábění nekovových materiálů. Projekt je zaměřen na vytvoření numerických modelů, které budou schopny reálně simulovat jednotlivé části procesu obrábění nekovových materiálů. Modely budou současně verifikovány pomocí experimentálních měření. Výzkum bude zaměřen primárně na plasty s velkou pórovitostí a kompozitní materiály. Výstupem projektu bude nástroj schopný simulovat podmínky obrábění a na základě toho určit optimální parametry obrábění daného materiálu.

Vedoucí projektu: doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.

Celková částka: 4914000 CZK

Dotační titul: Grantová agentura České republiky (GAČR)

Partneři: ČVUT v Praze, Fakulta strojní

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá