Vizitka akademického pracovníka

Fotografie Jméno a příjmení doc. Dr. Ing. Jan Voráček, CSc.
Status Akademický pracovník
Pracoviště Katedra technických studií
Pracovní zařazení docent
Telefon +420 567 141 110
E-mail jan.voracek@vspj.cz
Místnost 3N021

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
úterý
13:30 - 14:30 Po dohodě jsou konzultace možné i v jiném termínu.

Publikační činnost

Článek v databázi SCOPUS

2016

Scholz, P., & Voráček, J. (2016). Organizational culture and green management: innovative way ahead in hotel industry. Measuring Business Excellence, 20(1), 41-52.

2015

Jankůj, M., & Voráček, J. (2015). Dynamic modelling of national healthcare system. Measuring Business Excellence, 19(3), 76-89.

Ostatní odborné články v recenzovaných periodikách

2016

Scholz, P., & Voráček, J. (2016). Zvýšení účinnosti hotelového managementu pomocí dynamických simulací. Trendy v podnikání, 6(1), 44-54.

Článek ve sborníku v databázi Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)

2015

Linderová, I., Voráček, J., & Smrčka, F. (2015). Modelování vývojových tendencí v seniorském cestovním ruchu. In Aktuální problémy cestovního ruchu (249-261). Jihlava: VŠPJ.
Scholz, P., & Voráček, J. (2015). Organizational culture and green management: innovative way ahead in hotel industry. In IFKAD 2015. Proceedings of the 10th International Forum on Knowledge Asset Dynamics – Culture, Innovation and Enterpreneurship: connceting the knowledge dots (1109-1121). Bari: Bari: Institute of Knowledge Asset Management, Arts for Business Ltd, University of Basilicata and Polytechnic University of Bari.
Scholz, P., & Voráček, J. (2015). Využití moderních metod a nástrojů v řízení hotelu. In Aktuální problémy cestovního ruchu (470-482). Jihlava: VŠPJ.
Linderová, I., Smrčka, F., & Voráček, J. (2015). Senior travellers – challenge for innovative entrepreneurs. In IFKAD 2015 – Culture, Innovation and Entrepreneurship: connecting the knowledge dots (349-362). Bari: IFKAD.

2014

Chalupová, M., Voráček, J., Kozáková, P., & Smrčka, F. (2014). Dynamic Modelling of ZOO Management: from Challenge to Opportunity. In 10th European Conference on Management Leadership and Governance (24-31). Raeding, UK: Academic Conferences and Publishing International Limited.
Jankůj, M., Voráček, J., & Kandilaki, D. (2014). Conceptual Model of National Healthcare System with the Emphasis on Quality.. In European Conference on Management Leadership and Governance. 2014. (ECMLG 2014) (136-144). Zagreb: VERN, University of Applied Sciences Zagreb.
Dubnová, M., & Voráček, J. (2014). Delayed Discharges and Hospital Performance: System Dynamics Modelling the Role of Clinical Social Workers.. In International Forum on Knowledge Asset Dynamics (IFKAD 2014) (1694-1709). Matera: University of Basilicata.
Scholz, P., Voráček, J., & Smrčka, F. (2014). Quo vadis, hotel management?. In Proceedings of the 10th European Conference on Management Leadership and Governance. (312-321). Zagreb: VERN' University of Applied Sciences.
Šlechtová, P., & Voráček, J. (2014). Knowledge-Based Dynamic Modelling of Relation between Corporate Language and Performance.. In International Forum on Knowledge Asset Dynamics (IFKAD 2014) (1200-1219). Matera: University of Basilicata.
Voráček, J., Vojáčková, H., Kuncová, M., & Zažímal, D. (2014). Modelling, Visualization and Optimization of Hospital Emergency Department. In 32nd International Conference Mathematical Methods in Economics MME 2014 (1084-1089). Olomouc: Palacký University.
Voráček, J., Vojáčková, H., Kuncová, M., & Zažímal, D. (2014). Modelling and Improvement of Hospital Processes. In Proceedings of The 10th European Conference on Management Leadership and Governance ECMLG 2014 (363-371). Zabreb: VERN' University of Applied Sciences.
Jankůj, M., Kandilaki, D., & Voráček, J. (2014). Dynamic Modelling of National Healthcare System.. In International Forum on Knowledge Asset Dynamics (IFKAD 2014) (1667-1682). Matera: University of Basilicata.

2013

Černohorský, P., & Voráček, J. (2013). Towards Public Health Policy Formulation. In 8th International Forum on Knowledge Asset Dynamics (69-82). Zagreb: Institute of Knowledge Asset Management.
Sedláková, J., Voráček, J., Pudil, P., & Somol, P. (2013). Dynamic Modelling of Governance in Non-Profit Organizations: Case of Community Social Services. In PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MANAGEMENT, LEADERSHIP AND GOVERNANCE (297-306). Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited.
Voráček, J., & Cerman, T. (2013). Modeling and Optimization of Business Services Center. In 31st International Conference Mathematical Methods in Economics 2013 (1010-1015). Jihlava: College of Polytechnics.
Doláková, V., Voráček, J., & Zelená, V. (2013). Corporate Language Culture as Promising Performance Driver. In PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MANAGEMENT, LEADERSHIP AND GOVERNANCE (83-92). Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited.

Ostatní články ve sbornících

2018

Voráček, J., Bukovský, I., Ichiji, K., & Noriyasu, H. (2018). Higher Order Neural Units for Efficient Adaptive Control of Weakly Nonlinear Systems. In Proceedings of the 9th International Joint Conference on Computational Intelligence (149-157). Portugal: SCITEPRESS – Science and Technology Publications, Lda. doi: 10.5220/0006557301490157

2015

Šlechtová, P., Vojáčková, H., & Voráček, J. (2015). Blended Learning: Promising Strategic Alternative in Higher Education. In Procedia - Social and Behavioral Sciences (1245-1254). Kypr: Elsevier. doi: 10.1016/j.sbspro.2015.01.238

2014

Voráček, J., Vojáčková, H., Kuncová, M., & Zažímal, D. (2014). Modelování a vizualizace operací na oddělení urgentního příjmu nemocnice. In Konkurence (307-315). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.

2013

Sedláková, J., Voráček, J., & Havlová, L. (2013). Organizační učení a konkurenceschopnost neziskových organizací.. In Konkurence 2013 (227-238). Jihlava: Vysoká škola polytechnická.
Tripes, S., Voráček, J., Zelená, V., & Král, P. (2013). Knowledge Modeling of National Sport Policy. In Proceedings of the 7th WSEAS International Conference on Business Administration (54-59). N/A: World Scientific and Engineering Academy and Society Press.

Projekty

Dotační titul

Externě financované projekty

Komplexní řešení ochrany osobních údajů v prostředí vysokých škol

Upravit 01. 01. 2018 - 31. 12. 2018

Popis:

Cílem tohoto projektu, do něhož jsou zapojeny všechny VVŠ: připravit společně ucelené řešení zahrnující analýzy, interní legislativu (směrnice a předpisy), metodiku (návody, postupy, doporučení), dokumentaci (včetně registru se záznamy o všech činnostech zpracování OÚ), opatření k zabezpečení systémů/procesů a zajištění práv subjektů údajů, vzdělávání a informovanost – a toto implementovat na jednotlivých VVŠ dle jejich konkrétních podmínek a potřeb. Komplexní zajištění a ochrana osobních údajů je dlouhodobá záležitost, která zdaleka nekončí datem 25. 5. 2018; vzhledem k rozsahu problematiky se k tomuto datu dá realisticky očekávat realizace jen klíčových prvků řešení a detailní plán dalšího postupu, což by mělo být ovšem dostatečné pro prokázání základní shody s GDPR. Mnohé z úkolů a činností budou pokračovat ve druhé polovině roku 2018 a dále (implementace GDPR do dalších oblastí; příprava společných řešení a nastavení dlouhodobé spolupráce VVŠ; aktualizace, doplňování a vylepšování prvků ochrany).

Výstup:

 1. Interní legislativa
  Směrnice a pokyny upravující základní principy a zodpovědnosti za ochranu OÚ v organizaci.
 2. Personální zajištění
  Systém personálního zajištění ochrany OÚ v organizaci (pověřenec pro ochranu OÚ, metodik, právník, osoby pověřené správou a provozem systémů).
 3. Metodiky
  Postupy a doporučení pro zacházení s OÚ v různých specifických oblastech (weby, e-komunikace, úložiště dokumentů, výzkumná data, kamerové systémy, návrh inf-systémů, manuální procesy zpracování OÚ, reakce na incidenty aj).
 4. Registr zpracování osobních údajů
  Pravidelně aktualizovaný systémový přehled o všech činnostech zpracování OÚ v organizaci.
 5. Posouzení dopadů všech zpracování OÚ
  Vyhodnocení rizik u jednotlivých zpracování pro práva a svobody SÚ, DPIA; návrhy opatření.
 6. Realizace opatření k ochraně OÚ
  Úpravy systémů a procesů – organizační a technická opatření pro eliminaci/snížení rizik u jednotlivých zpracování OÚ, vypořádání práv SÚ.
 7. Dokumentace
  Registr; záznamy z posouzení dopadů; smlouvy se zpracovateli OÚ; souhlasy SÚ; závazky mlčenlivosti; záznamy porušení ochrany OÚ; záznamy o proškolení zaměstnanců a další.
 8. Veřejná informace o zpracování OU v organizaci
  Webová prezentace se zásadami ochrany OÚ v organizaci a přehledem zpracování OÚ.
 9. Vzdělávání, školení
  Vzdělávací a informační materiály plus systém proškolování pro všechny kategorie pracovníků (vedoucí pracovníky; tvůrce, administrátory a uživatele informačních systémů; zaměstnance).

Vedoucí projektu: doc. Dr. Ing. Jan Voráček, CSc.

Celková částka: 350000 CZK

Dotační titul: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Partneři: VŠPJ a další VŠ

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá